Veelgestelde vragen

Hieronder staat een aantal veelgestelde vragen. Klik op een vraag om het antwoord te bekijken.

Meedoen aan het LISS panel kan alleen als u hiervoor wordt gevraagd. Als we nieuwe panelleden zoeken, 'trekken' we die uit een steekproef die wij krijgen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alleen huishoudens die in deze steekproef zitten, kunnen meedoen. Het zoeken naar nieuwe panelleden gebeurt ongeveer elke twee jaar.

U krijgt eerst een brief en folder waarin wij iets over ons LISS panel en de onderzoeken vertellen. U kunt dan eventueel meteen via internet een korte vragenlijst invullen en aangeven dat u wilt meedoen. Als u dat niet doet, dan wordt u op andere manieren benaderd: u wordt dan gebeld door een medewerker van I&O Research óf een enquêteur van Ipsos I&O (voorheen I&O Research geheten) komt bij u aan de deur. Dit bureau benadert u namens ons en werkt in opdracht van Centerdata. Centerdata is de stichting die het panel beheert en is verbonden aan Tilburg University.

Er wordt uitgelegd wat het betekent om mee te doen aan het panel, en er wordt een aantal vragen over uw leefsituatie gesteld. bijvoorbeeld over: 

 • uw werk
 • uw woonomgeving
 • en uw vrijetijdsbesteding

maar ook over:

 • uw gezondheid
 • uw financiële situatie
 • en wat u vindt van bepaalde onderwerpen

Op die manier krijgt u een idee wat voor vragen u als lid van het panel kunt verwachten. 

Als u aangeeft mee te willen doen, krijgt u opnieuw een brief met uw persoonlijke inloggegevens zodat u online de vragenlijsten kunt gaan invullen.

Als panellid vult u maandelijks vragenlijsten in via internet. Op de eerste maandag van de maand krijgt u daarvoor een uitnodigingse-mail. U hebt dan ongeveer een maand lang de tijd uw vragenlijst(en) in te vullen. Tot de laatste dinsdag van de maand, behalve als het anders wordt aangegeven.

Met uw panellidnummer en wachtwoord gaat u naar onze speciale beveiligde webpagina voor de vragenlijsten. U kunt dan meteen de vragenlijsten invullen.  Iedereen in uw huishouden die meedoet (en dat kan vanaf 16 jaar), krijgt een eigen panellidnummer en wachtwoord.

U kunt zolang meedoen als u zelf wilt. Het LISS panel is opgezet om veranderingen over de tijd te onderzoeken, dus hoe langer u meedoet, hoe beter deze veranderingen kunnen worden gemeten. Daarom krijgt u sommige vragenlijsten elk jaar opnieuw.

De huishoudens die wij vragen om panellid te worden, selecteren wij in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uw adres en telefoonnummer zijn gekozen omdat u, met uw huishouden, een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigt.

Om een goed beeld te krijgen van 'alle' Nederlanders, is het belangrijk dat alle gekozen huishoudens meedoen. Want alleen dan kan er echt gesproken worden over wat iedereen samen vindt. Het LISS panel bestaat uit ongeveer 5000 huishoudens. In het panel zitten mannen en vrouwen, jonge en oude mensen, families die al generaties lang - of nog maar kort in Nederland wonen, mensen met hoge en mensen met lage inkomens, werkenden en niet-werkenden, gezinnen en alleenstaanden.

U helpt wetenschappers van universiteiten bij hun onderzoek en zorgt ervoor dat de overheid beleid bepaalt op basis van wat er leeft in de samenleving. Een panellid betekent heel erg veel voor het doen van goed onderzoek, of zoals een onderzoeker het heeft verwoord:

"Elk panellid dat meedoet is een bouwsteentje voor het uiteindelijke resultaat. Elk panellid zorgt namelijk ervoor dat het resultaat van het onderzoek een stukje betrouwbaarder wordt."

Ook krijgt u als u meedoet aan het panel een vergoeding voor iedere vragenlijst die u invult. Daarbij gaan we uit van de tijd die een gemiddeld panellid nodig heeft voor het invullen van de vragenlijst. Na elke drie maanden wordt uw vergoeding betaald op het rekeningnummer dat u hebt opgegeven.

Uw naam en adresgegevens worden nooit samen met uw antwoorden bewaard. Onderzoekers die met de antwoorden gaan werken zullen dus niet weten welke antwoorden bij welk panellid horen.

Wij volgen de regels uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij zullen nooit zonder uw toestemming inzage geven in uw administratieve gegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres). Uw gegevens zullen nooit worden gebruikt voor reclame, spam, telefonische verkoop of andere commerciële doeleinden. Bovendien garanderen wij dat de door u ingevulde vragenlijsten alleen voor wetenschappelijk, maatschappelijk en beleidsrelevant onderzoek worden gebruikt. Voor meer informatie over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens kunt u in onze privacyverklaring lezen.

U vult elke maand een of meer vragenlijsten in. Dit kost in totaal meestal niet meer dan een uur. Een uur per maand. Bovendien bepaalt u zelf wanneer u een vragenlijst invult. U kunt dit dus doen op het moment dat het u het beste uitkomt.

Als u geen computer hebt, kunt u die gratis van Centerdata lenen. Het gaat om een heel eenvoudig te bedienen computer, de zogenaamde SimPC. De SimPC is speciaal ontwikkeld voor mensen die nog nooit met een PC hebben gewerkt. Met deze SimPC lukt het u vast en zeker om de vragenlijsten in te vullen. 

Hebt u geen internet? Dan zorgen wij ook voor een gratis internetverbinding.

U kunt dus gewoon aan het LISS panel meedoen.

 

 • Het LISS panel is van Centerdata. Centerdata is een stichting voor onderzoek en gegevensverzameling, verbonden aan Tilburg University.
 • Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zorgt voor de steekproef van willekeurige adressen die worden aangeschreven met de vraag of de bewoners willen meedoen aan het panel.
 • Onderzoeksbureau Ipsos I&O (voorheen I&O Research geheten) legt de eerste contacten met de gekozen huishoudens en vraagt de bewoner(s) ervan om lid te worden van het LISS panel. 

Nadat u hebt aangegeven lid te willen worden van het LISS panel, hebt u alleen nog maar contact met de afdeling Panelbeheer van Centerdata.

 

In tegenstelling tot papieren vragenlijsten is het bij online vragenlijsten niet mogelijk de lengte van een vragenlijst in te schatten. Door een voortgangsindicator (-balk) te gebruiken kunnen invullers zien hoe ver ze in een vragenlijst zijn. Voortgangsindicatoren geven drie verschillende soorten informatie over de voortgang:

 1. de tijd die het kost de gehele vragenlijst in te vullen,
 2. de positie waar de invuller zich bevindt in de vragenlijst,

en

 1. informatie over de status van het invullen en verzenden van de vragenlijst.

Als de invuller van deze zaken op de hoogte is, wordt de kans kleiner dat hij afhaakt terwijl hij bijna klaar was.

Maar een voortgangsindicator kan ook averechts, ontmoedigend werken en invullers haken dan halverwege af. Een voortgangsindicator kan een positief effect op invullers hebben als deze al vroeg in de vragenlijst een vlotte voortgang laat zien. Is de voortgang aan het begin van de vragenlijst juist traag, dan is het misschien beter om een voortgangsindicator pas halverwege de vragenlijst en slechts op bepaalde momenten te laten zien, of juist helemaal niet.

Een alternatieve oplossing is om alle vragen op één webpagina te plaatsen, zodat invullers de lengte van de vragenlijst meteen kunnen zien. Maar uit onderzoek blijkt dat een dergelijke aanpak verschillende negatieve gevolgen heeft. Hoewel de invultijd korter is dan wanneer de vragen over verschillende pagina’s zijn verdeeld, kan het aantal overgeslagen vragen hoger en het subjectieve oordeel van invullers negatiever zijn. Bovendien heb je ook te maken met de routing in een vragenlijst: een gegeven antwoord roept wel of juist geen vervolgvraag op, waardoor het aantal vragen juist meer of minder is dan je denkt.

Er zijn evenveel onderzoeken die vóór en tegen een voortgangsindicator pleiten. In het LISS panel is ervoor gekozen om géén voortgangsindicator in de vragenlijsten te zetten. Wel geven we zoveel als mogelijk is een geschatte invultijd voor elke vragenlijst, geven we aan of die lang of kort is, en benoemen we eventueel hoeveel schermen met vragen er (nog) komen.  Er is ook bewust gekozen om dit niet per vragenlijst anders te doen: dus alle LISS vragenlijsten hebben géén voortgangsindicator.

Iedereen die meedoet aan het LISS panel krijgt een panellidnummer en wachtwoord. Dat wachtwoord is één keer te gebruiken, meteen na inloggen past u uw wachtwoord aan. Dit moet voldoen aan bepaalde voorwaarden: 

 • minimaal acht karakters
 • ten minste één hoofdletter, één kleine letter, één leesteken en één cijfer

Gehashed’ opgeslagen

Het door u gewijzigde wachtwoord is daarna dan ook echt alleen bij u bekend en wordt gehashed opgeslagen. Op het moment dat de identiteit van iemand wordt geverifieerd (als u dus wilt inloggen), wordt de hash van het wachtwoord vergeleken met de hash die in de database staat opgeslagen. Op deze manier kan worden gecontroleerd of iemand het juiste wachtwoord ingevoerd heeft zonder dat dat wachtwoord opgeslagen is op een manier die terug te voeren is naar het oorspronkelijke wachtwoord.

Wat is een hash
Een hash is een reeks van letters en cijfers. U ziet hier een voorbeeld:

Hoe u uw wachtwoord kunt wijzigen (1)

De makkelijkste manier om uw wachtwoord te wijzigen is door te doen alsof u het oude wachtwoord niet meer weet. (Vaak is dat ook zo omdat mensen de computer of tablet opdracht hebben gegeven het wachtwoord te onthouden, waardoor ze om op de LISS vragenlijstpagina te komen alleen op de knop “Inloggen” hoeven te klikken.) Klikt u op de inlogpagina waar u uw panellidnummer en wachtwoord moet invoeren daarom op “Wachtwoord vergeten?

Typ dan uw panellidnummer in en uw e-mailadres dat bij ons bekend is. En klik daarna op “Verstuur”.

U krijgt dan een e-mail van het LISS panel met als onderwerp “Inloggegevens LISS panel voor [mijnheer/mevrouw X]”. Als u de e-mail opent ziet u een wachtwoord staan. Dit wachtwoord is eenmalig en zodra u dat samen met uw panellidnummer op de inlogpagina hebt ingetypt, komt u op het volgende scherm:

Verzint u zelf een nieuw wachtwoord dat aan de voorwaarden voldoet die daar staan genoteerd (in het blauwe gedeelte). Typt u dat verzonnen wachtwoord tweemaal in bij “Nieuw wachtwoord” en bij “Bevestig het nieuwe wachtwoord”. Let u erop dat het precies hetzelfde is. Drukt u dan op de knop “Verander wachtwoord”. Vanaf dat moment is het wachtwoord wat u hier hebt ingetypt uw nieuwe wachtwoord en wordt dat gehashed opgeslagen in ons systeem.

Na het opslaan komt u weer op het hoofdscherm van uw vragenlijstpagina uit.

 

Hoe u uw wachtwoord kunt wijzigen (2)
Als u al bent ingelogd op uw vragenlijstpagina (bijvoorbeeld omdat uw computer/tablet uw wachtwoord voor u onthoudt), dan kunt u het wachtwoord wijzigen via "Uw gegevens" in het linkermenu van het hoofdscherm van uw vragenlijstpagina.

Ga dan naar het gedeelte van het scherm dat over wachtwoord gaat. Typ dan eerst het oude wachtwoord in. Daarna verzint u zelf een nieuw wachtwoord dat aan de voorwaarden voldoet die daar staan genoteerd (in het blauwe gedeelte). Typt u dat verzonnen wachtwoord tweemaal in bij “Nieuw wachtwoord” en bij “Bevestig het nieuwe wachtwoord”. Let u erop dat het precies hetzelfde moet zijn. Drukt u dan op de knop “Opslaan”. Vanaf dat moment is het wachtwoord wat u hier hebt ingetypt uw nieuwe wachtwoord en wordt dat gehashed opgeslagen in ons systeem. 
Let op: als u het oude wachtwoord toch niet meer weet, kunt u het wachtwoord veranderen door de stappen te volgen die bij "Hoe u uw wachtwoord kunt wijzigen (1)" staan beschreven.

 

Komt u er toch niet uit?
Lukt het u toch niet om het wachtwoord te wijzigen, dan kunt u natuurlijk altijd de hulp inroepen van onze helpdesk. Belt u dan naar 0800-023 14 15.

 

Tekst knippen en verplaatsen

Wist u dat u snel een tekst kan verplaatsen op de volgende manier?

 • Selecteer het gedeelte in de tekst dat u wilt verplaatsen
 • Klik op de toets F2 (boven in het toetsenbord)
 • Ga naar de plaats waar u de tekst wilt plaatsen en klik op uw linkermuisknop op die plek
 • Druk op de entertoets waarna de gewenste tekst is verplaatst (én op de eerdere plek is verdwenen)

 

Snel naar het bureaublad

Ben je bezig in een programma en wil je snel naar je bureaublad, dan kan dat met een enkele klik van de muis zonder dat je het programma waarin je bezig bent hoeft af te sluiten. Dat werkt zo:

Helemaal rechts onderin de taakbalk (zelfs nog rechts van de datum en tijd) is een verticaal balkje. Als je in dat balkje gaat staan, verschijnt je bureaublad.
Wil je weer terug naar het programma waarin je bezig was, dan druk je weer op het betreffende verticale balkje. 

Natuurlijk kun je om naar je bureaublad te gaan ook de Windowstoets + M gebruiken.
De Windowstoets (toets met het 'vlaggetje') zit links op de onderste rij van je
toetsenbord.