Aardgasvrij wonen (augustus 2020)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bracht in een onderzoek in kaart hoeveel draagvlak er onder burgers is voor het aardgasvrij-beleid, welke verschillen hierin zijn tussen groepen en welke factoren hiermee samenhangen. Daarbij is gekeken naar de mate waarin burgers het voorgenomen beleid steunen , maar ook naar de mate waarin burgers (specifiek bewoners van een koopwoning) zelf al een aardgasvrij alternatief voor hun huidige verwarmingssysteem overwegen. Verder is bekeken hoe de steun voor het aardgasvrij-beleid zich verhoudt tot het belang dat burgers hechten aan de energietransitie in brede zin. De resultaten geven enkele mogelijk relevante inzichten voor beleid. Voor deze studie maakte het SCP gebruik van data verkregen uit de Verkenning Energietransitie 2019 (VET’19), verzameld op basis van een vragenlijst die online is, en in mei 2019 is uitgezet in een steekproef van 3480 deelnemers van het LISS panel van 18 jaar en ouder. Met een respons van 68,5%, vulden 2384 respondenten de vragenlijst in.

Hoewel men het belang inziet van het tegengaan van klimaatverandering door de overstap op groene energiebronnen (76% vindt dit in enige mate belangrijk), vertaalt dit zich niet automatisch naar steun voor de transitie naar aardgasvrije woningen in 2050 (49% steunt dit beleid in enige mate en er zijn verschillen tussen groepen). Niet iedereen wil en kan op dezelfde manier mee in deze transitie. Het is van belang dat hier op het gebied van beleid tijdig aandacht voor is en om te voorkomen dat dit leidt tot een groeiende ongelijkheid tussen groepen. Steun voor dit beleid is sterker in de groep hoger opgeleiden en bij mensen die makkelijker kunnen rondkomen. Diezelfde groepen lopen gemiddeld vaker voorop in het overwegen van aardgasvrije alternatieven voor hun woning, terwijl ouderen en alleenstaanden daarin juist vaker achter in lijken te lopen.

Het SCP rapport Op weg naar aardgasvrij wonen is de eerste in een reeks verkennende studies over de energietransitie vanuit burgerperspectief. Dit eerste deel richt zich op aardgasvrij wonen.