Besteden beleggers meer als ze blij zijn? (februari 2011)


Kijken beleggers alleen naar de feiten of speelt het stemmetje in je achterhoofd ook een rol? Eerdere studies suggereren dat gevoelens invloed hebben op het gedrag van beleggers. Hirshleifer en Shumway (The Journal of Finance, 2003) tonen bijvoorbeeld aan dat aandelenrendementen hoger zijn op dagen dat de zon schijnt. Ashton, Gerrard en Hudson (Applied Economics Letters, 2003) constateren dat de Britse aandelenindex, de FTSE 100, omhoog gaat als het Engelse nationale voetbalteam wint. In deze studies wordt er gekeken naar een bepaald moment waarop mensen zich gelukkig voelen. In ons onderzoek gaat het om het algemene gevoel van de belegger. 

Gevoelens en aandelen
In onze studie gebruiken wij het LISS panel om twee soorten vragen aan de deelnemers te stellen: vragen over de gevoelens van de deelnemers (Wat vindt u van het weer? Wat vindt u van het resultaat van uw favoriete voetbalteam? Hoe voelt u zich?, etc.) en vragen over de aandelenmarkt (Welk rendement verwacht u op de AEX-index? Op de S&P 500 index? Wat verwacht u voor de mate van bewegelijkheid van deze indexen? etc.). Met deze vragen keken we naar het verband tussen gevoelens en de voorspellingen voor de aandelenmarkt.

Een zonnige kijk op rendementen
We vinden een zeer duidelijke relatie. Beleggers die hun favoriete voetbalteam zien winnen, verwachten hogere rendementen dan beleggers die hun voetbalteam zien verliezen. Soortgelijke relaties vinden we voor het weer.

Bij beter weer zijn de voorspellingen ook beter. Beleggers die een winterdepressie hebben, verwachten lagere rendementen voor de aandelenmarkt dan beleggers die geen winterdepressie hebben. Gelukkige mensen schatten de rendementen veel hoger in dan ongelukkige mensen.  


Risico inschatting
Opvallend is dat beleggers die een hogere winst verwachten, ook de risico’s lager inschatten. Wij hadden verwacht dat er geen verband zou zijn tussen de schatting van het risico en de winst. Klaarblijkelijk werkt het gevoel twee kanten op: gelukkige beleggers verwachten zowel hogere rendementen als lagere risico’s. Over het geheel vinden we dus dat beleggers zich sterk door hun gevoelens laten leiden. Een opmerkelijk resultaat was overigens dat beleggers zich niet laten leiden door andere sportresultaten dan voetbalresultaten. Kennelijk roept alleen voetbal emoties op die sterk genoeg zijn om voorspellingen voor de aandelenmarkt te beïnvloeden.

 

Geschreven door Guy Kaplanski, Haim Levy, Chris Veld en Yulia Veld-Merkoulova