Blij met aanpak nazorg bij medische missers (juli 2021)

In opdracht van het Fonds Slachtofferhulp voert Centerdata een meerjarig onderzoek (de VICTIMS-studie) uit met als doel een diepgaand inzicht te krijgen in de wisselwerkingen tussen en patronen van slachtofferschap, sociale steun, zelfredzaamheid, PTSS-symptomen, problemen op onder meer financieel, werk, religieus en juridisch vlak, en gebruik van zorg. Het is het eerste meerjarige onderzoek in Nederland naar deze thema’s. Hiervoor wordt een aantal LISS panelleden jaarlijks ondervraagd. Internationaal gezien is dit ook het eerste langlopende bevolkingsonderzoek dat zich richt op hoe vaak mensen jaarlijks geconfronteerd worden met verschillende potentieel traumatische gebeurtenissen, sociale steun en erkenning bij verschillende groepen slachtoffers, en welke factoren van invloed zijn op sociale steun en erkenning. Het is één van de eerste studies die laat zien hoezeer steun en erkenning van deze gebeurtenissen afhangt van factoren van vóór deze gebeurtenissen.

 

In juli 2021 is er weer een onderzoeksresultaat gepubliceerd en ook in:het nieuws geweest

Uit gegevens van de eerste drie jaar (2018-2020) van de langlopende VICTIMS-studie blijkt dat ruim twee derde van de slachtoffers van een medische misser lichamelijke problemen heeft. Ongeveer 28 procent kampt met ernstige symptomen van PTSS (Posttraumatisch Stress Syndroom) en bijna een derde heeft geldproblemen.

Verder hebben veel slachtoffers van medische incidenten juridische en werkgerelateerde problemen en voelen ze gebrek aan emotionele steun. Ten slotte stuiten ze vaak op te weinig openheid en erkenning van het ziekenhuis waar het incident zich heeft afgespeeld. Precies op al deze terreinen blijken de casemanagers van het Fonds Slachtofferhulp soelaas te kunnen bieden. Ze geven slachtoffers van een medische misser praktische, juridische en psychosociale ondersteuning. Die hulp kan bestaan uit meegaan naar gesprekken met het betrokken ziekenhuis, het 'vertalen' van stukken vol medisch jargon, het bieden van steun bij juridisch getouwtrek of het helpen bij het aanvragen van woningaanpassingen bij de gemeente.

Het Fonds Slachtofferhulp gaat nu kijken hoe deze aanpak in het hele land kan worden toegepast. 

 

 

Bron 1:  NOS website, Alle partijen blij met nieuwe aanpak nazorg bij medische missers, door Rinke van den Brink; zie ook NOS Journaal van maandag 5 juli. 20.00 uur (kijk vanaf 13.27 minuten).

Het wetenschappelijke artikel Victims of medical errors and the problems they face: a prospective comparative study among the Dutch population door
P.G. van der Velden e.a. over dit onderzoek is nu verschenen (Engelstalig) in The European Journal of Public Health, vol. 30, no. 6, pp 1062-1066.