De voor- en nadelen van audioantwoorden (november 2021)

Panelleden beantwoorden de vragen door een antwoord te kiezen uit een lijst met antwoorden of, in het geval van een open vraag, een antwoord te typen in een antwoordveld. Zo krijgen onderzoekers en beleidsmakers data waarmee ze onderzoek kunnen doen.

Naast deze klassieke methode van online dataverzameling kan ook zogenaamde Speech to Text worden gebruikt. Dat wil zeggen dat iemand zijn antwoord inspreekt en dat het antwoord wordt omgezet naar tekst. Met deze methode zijn in het afgelopen jaar twee onderzoeken uitgevoerd, om te kijken hoe goed deze manier van dataverzameling werkt. In deze onderzoeken spraken panelleden hun open antwoorden in, in plaats van te typen. De gegeven antwoorden werden op twee manieren opgeslagen: als audiobestand en als transcriptie naar tekst (d.w.z. letterlijk uitgeschreven wat wordt gezegd).

Voordelen speech to text
Het voordeel van deze methode van dataverzameling is dat er, naast het antwoord op de vraag, extra data worden verzameld. Bijvoorbeeld de toon die het panellid gebruikt bij het geven van een antwoord. Dit kan informatie geven over een emotie of gevoel dat iemand heeft bij een bepaald onderwerp. Deze informatie kan minder makkelijk uit getypte tekst worden gehaald.

Nadelen en aandachtspunten
Er zijn ook nadelen: technische beperkingen. Bijvoorbeeld geen goed werkende microfoon of omdat de software niet kan worden gebruikt in combinatie met een te oude (niet geschikte) browser.

En niet elk panellid wil meedoen aan deze vorm van dataverzameling. Hierdoor mis je dus altijd een deel van je onderzoeksgroep. Een belangrijk aandachtspunt is privacy. Een stem geldt als 'persoonlijke data' en een stem kan tot persoonsidentificatie leiden. Data die door Speech to Text worden verzameld, moeten dan ook onder strenge voorwaarden worden opgeslagen. Daarnaast wordt ook ervoor gezorgd dat alle audiobestanden en transcripts worden gecontroleerd op eventuele persoonlijke informatie die men in het antwoord geeft (zoals een naam of plaatsnaam). Dit zorgvuldig beluisteren van de audiofragmenten is tijdrovend, en dus kostbaar. Het zal dus zeker niet de klassieke methode van dataverzameling gaan vervangen, maar eerder als aanvulling worden gebruikt als dit voor een onderzoek echt nodig is.