Eigen cultuur eerst? (september 2011)


Nationalisme en nationale culturele consumptie
In ons onderzoek bekijken we of er een verband is tussen nationalisme en 'culturele consumptie’. Met culturele consumptie bedoelen we bijvoorbeeld welke muziek mensen luisteren, welke boeken ze lezen en welke films ze bekijken. 

In het verleden zijn onderzoekers nagegaan in hoeverre sociale achtergrond en opleidingsniveau van invloed zijn op culturele consumptie. Er blijken vooral grote verschillen te bestaan als het gaat om museum- en theaterbezoek en het luisteren naar klassieke muziek. 


Nederlandstalig wint terrein
Mede door de globalisering krijgen we in Nederland meer buitenlandse culturele alternatieven aangeboden. Dat leidt tot allerlei reacties. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat muziek van Nederlandse artiesten tussen 1990 en 2005 steeds populairder is geworden. En vorig jaar besloot de Tweede Kamer dat 35 procent van de muziek op Radio 2 voortaan Nederlandstalig moet zijn.
 


Toch is er nog weinig onderzoek dat nagaat of (en welke) mensen een voorkeur hebben voor culturele producten uit Nederland boven culturele producten uit het buitenland. 


De rol van uw ouders
Wij proberen met ons project te ontdekken welke mensen een sterkere voorkeur hebben voor muziek, boeken en films uit Nederland. We onderzoeken daarbij ook in hoeverre de opleiding, sociale klasse en nationalistische opvattingen van ouders bepalend zijn (geweest) voor de voorkeur voor Nederlandse muziek, boeken en films. V

erder onderzoeken we of mensen die enorm trots zijn op Nederland, ook een voorkeur hebben voor Nederlandse culturele goederen. Zo kunnen we bijvoorbeeld bekijken hoe succesvol Nederlandse muziek en films zijn in vergelijking met muziek en films uit het buitenland. Maar ook in hoeverre een nationaal saamhorigheidsgevoel wordt uitgedrukt in het delen van culturele goederen.

 

 

Geschreven door Roza Meuleman (Universiteit Utrecht) & Dr. Marcel Lubbers (Radboud Universiteit Nijmegen)