Energielabels op huishoudelijke apparaten (december 2020)

In het LISS panel werd, in opdracht van Milieu Centraal, door CentERdata onderzoek gedaan naar energielabels o.a. op huishoudelijke apparaten. Als in maart 2021 een nieuw energielabel op huishoudelijke apparaten komt, zijn we af van de verwarrende plussen. Het nieuwe energielabel is overzichtelijk: energieklasse A is het zuinigst.  Labels zoals A+, A++ en A+++ verdwijnen. Het onderzoek is in april 2020 uitgevoerd onder een steekproef van 881 LISS panelleden.

Dit nieuwe energielabel komt op wasmachines en wasdroogcombinaties, vaatwassers, koelkasten en vriezers, en beeldschermen (televisies en computermonitoren). En in september komt er ook een nieuw energielabel op lampen. Een belangrijk verschil tussen het energielabel dat er nu is en de nieuwe, is de schaal. Bij het nieuwe energielabel loopt de schaal van A tot en met G in plaats van schaal A+++ tot en met D. De apparaten die nu het zuinigst zijn, komen in klasse B of klasse C. Hiermee wil de Europese Commissie fabrikanten stimuleren om apparaten (nog) zuiniger te maken.

Het nieuwe energielabel is voor consumenten duidelijker: het verschil tussen de verschillende energieklassen (A t/m G) wordt beter begrepen dan het verschil tussen de verschillende plussen. In een online experiment waarin een webwinkel is nagebootst, blijkt ook dat de keuzes met het nieuwe energielabel zuiniger zijn dan met het oude label. Bij het energielabel dat er nu is, onderschatten consumenten het verschil in energieverbruik tussen A+ en A+++.

Ook is onderzocht wat het effect is van informatie geven over het nieuwe energielabel. Het helpt om een korte uitleg te geven over de veranderingen van het label: consumenten maken dan energiezuinigere productkeuzes. 

Voorlopig geen klasse A
Bij het invoeren van het nieuwe energielabel wordt er rekening mee gehouden dat apparaten nog kunnen verbeteren. Daarom zullen er waarschijnlijk nog niet veel apparaten meteen een klasse A label krijgen. Omdat dan klasse B de zuinigste keuze is, is ook onderzocht of dit de keuze van de consument zou beïnvloeden. Maar of er nu wel of geen apparaten met klasse A beschikbaar zijn, maakt weinig uit: keuzes blijven even energiezuinig.

Europese Commissie
De afdeling Consumentenonderzoek van CentERdata doet in opdracht van de Europese Commissie onderzoek om de herziening van energielabels te ondersteunen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het ontwikkelen van een nieuwe ‘huisstijl’ die voor alle energielabels gebruikt zal worden, maar ook om het ontwikkelen van pictogrammen om productspecifieke informatie (zoals het geluidsniveau van een koelkast of het laadvermogen van een wasmachine) zo duidelijk mogelijk over te brengen. In grootschalige Europese consumentenstudies wordt gekeken of de informatie op de nieuwe labels in alle landen goed wordt begrepen. Binnen de projecten werkt Consumentenonderzoek samen met Right Brained (grafisch ontwerp) en Ipsos (voor de Europese dataverzameling).