Euthanasie en hulp bij zelfdoding (juni 2023)

Van juni t/m oktober 2022 deden 1097 LISS panelleden mee aan een vragenlijstonderzoek over euthanasie en hulp bij zelfdoding, en werden er 15 panelleden geïnterviewd over hun opvattingen over en ervaringen met dit onderwerp.

De resultaten zijn nu gepubliceerd in een rapport: de Vierde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. In hoofdstuk 7 zijn de resultaten van het publieksonderzoek beschreven. Daarin staat onder andere:

  • Nederlandse burgers zijn redelijk goed op de hoogte van de regelgeving met betrekking tot euthanasie en hulp bij zelfdoding.
  • Met de uitspraak dat iedere persoon het recht heeft om zelf te beschikken over het eigen leven en de eigen dood was 60% van de burgers het eens.
  • Met de uitspraak dat patiënten met ernstige psychische aandoeningen in aanmerking moeten kunnen komen voor euthanasie was 55% van de burgers het eens.
  • Met de uitspraak dat mensen met dementie in aanmerking moeten kunnen komen voor euthanasie, ook als zij niet meer snappen wat er gebeurt (als zij daar eerder om gevraagd hebben), was 59% van de burgers het eens.
  • Van de burgers die meededen aan dit onderzoek had twee derde wel eens nagedacht over medische beslissingen en zorg die zij rond het levenseinde (niet) willen ontvangen, maar het aantal burgers dat met een arts had gesproken over dit onderwerp of iets had vastgelegd over wensen en verwachtingen rond het levenseinde was veel lager.

Het rapport is op 30 mei aangeboden aan de Tweede Kamer. Meer resultaten zijn in het rapport te lezen.

 
De onderzoekers bedanken de LISS panelleden voor hun tijd en medewerking aan het onderzoek.