Evaluatie over het meedoen aan het LISS panel - helpdesk en website voor panelleden (april 2022)

In augustus 2021 hebben wij u gevraagd wat u vindt van het meedoen aan het LISS panel. Van de 6.397 uitgenodigde panelleden hebben 4.967 panelleden (77,6%) deze vragenlijst ingevuld.  De vragenlijst was in drie categorieën onderverdeeld:

  1. wat vindt u van het contact met de afdeling Panelbeheer, inclusief helpdesk en de website voor LISS panelleden
  2. wat vindt u van de vragenlijsten die wij aan u voorleggen (hierover is in maart iets verteld op deze website); en
  3. op welke apparatuur vult u de vragenlijsten in en wat vindt u van de layout van de vragenlijsten

Dit stukje gaat over het eventuele contact met de helpdesk en over de website voor panelleden.

Helpdesk/afdeling Panelbeheer
Van de 4.967 panelleden die de vragenlijst hebben ingevuld, geeft 7,3% (365 panelleden) aan één of enkele keren contact te hebben gehad met de helpdesk. De panelleden geven een of meerdere redenen gegeven voor dat contact.

Op een 5-puntsschaal (1 = helemaal mee oneens tot 5 = helemaal mee eens) en met de optie 'niet van toepassing' werd aan de panelleden gevraagd te antwoorden op een aantal uitspraken over Panelbeheer. 92,9% geeft aan dat ze vriendelijk te woord zijn gestaan; 88,5% geeft aan dat problemen snel werden opgelost; 88.5% geeft aan dat oplossingen van problemen of antwoorden op vragen over het algemeen goed waren; 37,5% geeft aan dat de helpdesk telefonisch goed bereikbaar was (voor 54,5% van de panelleden was deze laatste uitspraak niet van toepassing).

Als rapportcijfer hebt u de helpdesk/Panelbeheer een cijfer 8,6 gegeven. 90,1% van de panelleden gaf daarbij een cijfer 8 of hoger.

 

Website voor panelleden
Op de vraag wat u vond van de website antwoordde 24,2% dat ze niet wisten van het bestaan van de website https://www.lisspanel.nl, 43,0% heeft de website nog nooit bezocht en 32,7% geeft aan te vinden wat men zoekt op de website. Een aantal panelleden gaf aan informatie op de website te missen: men wil meer actuele onderzoeksresultaten. Op dit moment worden er gemiddeld drie nieuwsberichten per maand geplaatst. Ook is genoemd dat de website gebruiksonvriendelijk is, doordat er bijvoorbeeld geen zoekfunctie is en de gebruikte lettergrootte te klein is. Misschien is het goed om te vertellen dat er plannen zijn om de website te vernieuwen, dus hopelijk kunnen we een volgende keer dat we vragen naar wat u ervan vindt hierop hoger scoren.

Op de vraag hoe belangrijk u het vindt om iets terug te horen over de onderzoeken waaraan u hebt meegedaan, antwoordde 7,3% dit niet belangrijk te vinden, 48,6% vindt het ‘niet onbelangrijk, maar ook niet belangrijk’ en 44,1% vindt het belangrijk.