Even relaxen met een biertje (januari 2011)

Het idee bestaat dat veel mensen hun spanningen en dagelijkse beslommeringen vergeten door het nuttigen van alcohol. Wetenschappelijk bewijs voor dit idee is er echter nauwelijks. En zou het bijvoorbeeld dan ook zo zijn dat mensen die meer spanningen en beslommeringen hebben, meer drinken? In een wetenschappelijk onderzoek hebben we gekeken naar mogelijke verklaringen voor het verband tussen dagelijkse beslommeringen en het drinken van alcohol. 

Positierollen
Een mogelijk verband is het aantal positierollen dat men heeft. Positierollen zijn bijvoorbeeld "partner", "ouder", of "werknemer". Zo’n positierol brengt bepaalde verwachtingen en beslommeringen met zich mee. De eerste onderzoeksvraag was: in hoeverre spelen dagelijkse beslommeringen een rol bij het verband tussen positierollen en het drinken van alcohol.

Motieven om te drinken
Een andere verklaring kan liggen in de reden waarom mensen drinken. Een voorbeeld van zo’n reden is het omgaan met negatieve dingen. Dit noemt men "coping motives". Er zijn natuurlijk ook andere motieven om te drinken. Bijvoorbeeld omdat het gezellig is op een feestje. De tweede onderzoeksvraag is of het verband tussen dagelijkse beslommeringen en het drinken van alcohol afhankelijk is van "coping motives". Met andere woorden, of dit verband er alleen is wanneer mensen voornamelijk alcohol drinken vanwege "coping motives".

Eerste resultaten
Op basis van gegevens die we via het LISS panel hebben gekregen, weten we nu dat mensen met meer positierollen juist minder drinken. En dat terwijl ze meer dagelijkse beslommeringen hebben! Het maakt echter niet uit of mensen voornamelijk drinken vanwege "coping motives". Als ze dit doen, leidt het wel tot het drinken van meer alcohol. Dat staat echter los van de dagelijkse beslommeringen die mensen hebben.