Financiële problemen hebben invloed op de mentale gezondheid (november 2022)

Mensen die te maken krijgen met financiële problemen blijken drie tot vier keer vaker angst- en depressieklachten te ontwikkelen dan anderen. Wanneer mensen kampen met angst- en depressieklachten, dan houden financiële problemen het herstel van deze klachten tegen. Zo'n 6-7% van de volwassenen heeft ernstige klachten. Bij mensen met chronische financiële problemen is dat maar liefst 25-27%. Dit blijkt uit onderzoek waaraan 4770 LISS panelleden van 18 jaar en ouder hebben meegedaan.

De enorme en alsmaar stijgende prijzen voor energie, voedsel en brandstof in de afgelopen maanden waren de aanleiding voor dit onderzoek. Doel was beter inzicht te krijgen in de effecten van financiële problemen op de mentale gezondheid van volwassenen gedurende een jaar. Er is daarom bewust gebruik gemaakt van gegevens die vóór de corona-uitbraak zijn verzameld, namelijk in maart 2018 en in maart 2019.
Ook andere factoren hebben een negatieve invloed op het ontwikkelen van angst- en depressie klachten. Bijvoorbeeld traumatische ervaringen en een gebrek aan sociale steun. 

Verwacht mag worden dat als mensen en gezinnen door de huidige economische situatie vaker en langer met financiële problemen kampen, er een extra beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg zal worden gedaan. Het is daarom belangrijk om --ook door toenemende krapte in de zorg-- mensen met financiële problemen snel en goed te ondersteunen. Het wegnemen van financiële problemen komt het herstel van de klachten ten goede. 

 

Bron: Peter van der Velden,  Carlo Contino,  Marcel Das, en Ruud Muffels (2022). Invloed financiële problemen op angst- en depressieklachten, De Psycholoog, november, pp. 34-44.

Voor het onderzoek zijn de gegevens geanalyseerd van de Victims in Modern Society-studie van het Fonds Slachtofferhulp, een groot langlopend onderzoek in het LISS panel dat is gestart in 2018.