Financieel welzijn in Nederland: de stand van zaken (juni 2024)

Met de Nationale Monitor Geldzorgen volgen Wijzer in Geldzaken en het Knowledge Centre for Psychology and Economic Behaviour het financieel welzijn van Nederlanders. Hoe goed zijn mensen financieel voorbereid op morgen? Over welke geldzaken maken zij zich zorgen? En hoeveel financiële stress ervaren zij? Dit werd elke drie maanden onderzocht met een vragenlijst onder 1500 LISS panelleden. Nu is het rapport verschenen over de eerste zes metingen van de monitor, waarin de financiële weerbaarheid, geldzorgen en financiële stress van Nederlanders in kaart zijn gebracht. Daarnaast is er een presentatie van enkele verdiepende analyses om de weerbaarheid, geldzorgen en stress die mensen ervaren beter te begrijpen.


Wat maakt dit onderzoek belangrijk?
Uniek aan de Nationale Monitor Geldzorgen is dat de metingen sinds september 2022 elke drie maanden worden uitgevoerd en ongeveer een maand na afronding op de website van de Nationale Monitor Geldzorgen worden gepubliceerd. Hierdoor biedt de monitor zicht op schommelingen als gevolg van actuele veranderingen in het financieel welzijn van Nederlanders.
De hoop is dat met deze monitor wordt bijgedragen aan een beter begrip en erkenning van de psychologische impact van financiële problemen op het leven van Nederlanders, en van het belang van financiële weerbaarheid om deze problemen te voorkomen.

Enkele resultaten
In de eerste zes metingen van de monitor blijft de financiële weerbaarheid onder Nederlanders redelijk stabiel: een meerderheid (rond 85%) heeft overzicht over zijn geldzaken en denkt na voor het doen van aankopen (rond 74%). Ook stelt iets meer dan de helft van de Nederlanders financiële doelen voor later (59%). Wel valt op dat slechts 36% aangeeft hulp te zoeken als ze er zelf niet uitkomen met hun geldzaken, terwijl gemiddeld 29% moeite heeft met het opvangen van grote uitgaven.

De geldzorgen onder Nederlanders vertonen wel schommelingen over tijd. De monitor startte in september 2022, te midden van de energiecrisis. Zorgen over de betaalbaarheid van energiekosten komen duidelijk naar voren in de monitor. Vervolgens daalden de geldzorgen tot september 2023, waarna vooral zorgen over energie, zorg en vervoer weer een lichte stijging vertonen. Deze schommelingen laten zien dat geldzorgen sterk beïnvloed worden door externe ontwikkelingen.

Het rapport bevat ook verdiepende analyses, bijvoorbeeld naar de relatie tussen het hebben van overzicht over geldzaken en de ervaring van financiële stress.

Meer weten? Bekijk het rapport op de website van de Nationale Monitor Geldzorgen. 

Zie ook "Zorgen om de energierekening toegenomen" (april 2024) en "Meer zorgen over vervoers- en zorgkosten" (november 2023), en Nationale Monitor Geldzorgen - meting juni (augustus 2023.