Forse toename chronische angst- en depressieve klachten bij jong volwassenen (juli 2023)

Sinds de uitbraak van corona is het aantal jongvolwassenen met matige tot ernstige chronische angst- en depressieve klachten sterk toegenomen. In het jaar vóór de corona uitbraak had 16,7% van de 18-24 jarigen last van matig tot ernstige chronische angst- en depressieve klachten. Zij kampten met deze klachten in maart 2019, november 2019 en in maart 2020. In het jaar ná de corona uitbraak was dit toegenomen tot 21,4%. Omgerekend gaat het dan om ongeveer 73.000 jongvolwassenen meer.

Bij de gehele volwassen Nederlandse bevolking nam het percentage volwassenen met chronische angst- en depressieve klachten in deze periode licht toe van 10,9% naar 11,9%. Bij werkenden, werkenden met kinderen, volwassenen met een niet-westerse achtergrond, en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten verschilden de percentages chronische angst- en depressieve klachten vóór en ná de uitbraak statistisch gezien niet.

De resultaten tonen dat de volwassen Nederlandse bevolking als geheel de pandemie redelijk heeft doorstaan en weerbaar was. Voor de circa 1,54 miljoen 18-24 jarigen geldt dat dus in veel mindere mate: in het jaar vóór corona kampten ongeveer 255.000 jongvolwassenen met matig tot ernstige chronische angst- en depressieve klachten. In het jaar ná de uitbraak was dat aantal gestegen naar circa 328.000.

Voor dit onderzoek zijn angst- en depressieve klachten van vóór de corona uitbraak (in maart 2019, november 2019 en maart 2020) en ná de uitbraak (in november 2020, maart 2021 en november 2021) van 3.500 LISS panelleden geanalyseerd. Het onderzoek is uitgevoerd door Tranzo - Tilburg University, Centerdata, Fonds Slachtofferhulp, GGz Breburg, Nivel en Amsterdam UMC.

 

Bron: P.G. van der Velden, C. Contino, L. de Vroege, M. Das, M. Bosmans & J. Zijlmans (2023). The prevalence of anxiety and depression symptoms (ADS), persistent and chronic ADS among the adult general population and specific subgroups before and during the COVID-19 pandemic until December 2021. Journal of Affective Disorders, 338, pp. 393–401.