Heeft het organiseren van een groot sportevenement economische en maatschappelijke impact? (april 2023)

Het WK Volleybal Vrouwen 2022 (23 september tot en met 15 oktober) was het grootste indoorsportevenement dat ooit in Nederland is georganiseerd. Het werd gehouden in Arnhem, Apeldoorn en Rotterdam. Het organiseren van zo'n evenement is een hele klus. Maar heeft het organiseren van zo'n evenement ook een economische en maatschappelijke impact voor bijvoorbeeld deze steden of de regio?
Het Sports & Economics Research Centre van de HAN University of Applied Sciences onderzocht dit o.a. in opdracht van de provincie Gelderland, de Nederlandse Volleybalbond en de gemeenten Arnhem en Apeldoorn.

Ook het LISS panel werd gebruikt voor een gedeelte van het onderzoek. Er zijn twee vragenlijsten afgenomen: een voormeting onder 2060 panelleden in juli 2022 en direct na afloop van het WK Volleybal (in oktober 2022) een onder 1578 panelleden. Er werd naar drie groepen respondenten gekeken: inwoners uit de speelsteden (Arnhem, Apeldoorn en Rotterdam), inwoners uit een van de 31 hostgemeenten (waar de deelnemende teams werden ondergebracht), en inwoners uit de rest van Nederland. In de vragenlijsten werd gevraagd naar (sport)beleving, trots en sociale verbinding. In de voormeting werd, om antwoorden niet te beïnvloeden, het WK niet benoemd.

De resultaten waren verrassend. In tegenstelling tot andere Nederlanders waren inwoners van speelsteden na afloop van het WK trotser om Nederlander te zijn en minder somber dan daarvoor. Ook waren zij een gezonde levensstijl belangrijker gaan vinden, voelden zij zich meer verbonden met anderen, vertrouwden ze anderen meer en waren ze tevredener over hun buurt. De verschillen waren klein, maar ze waren er wel. Het duidelijkst was dit te zien bij de groep die het WK had gevolgd dus bij mensen die naar wedstrijden gingen, maar ook bij mensen die het nieuws erover volgden of meededen aan een activiteit.

Naast de vragenlijsten aan (een gedeelte van) het LISS panel is voor het onderzoek ook gebruik gemaakt van interviews, berekeningen, en van vragenlijsten onder de bezoekers van het evenement. Uit het hele onderzoek blijkt dat zulke evenementen inderdaad een positieve maatschappelijke bijdrage kunnen leveren.

Meer lezen? Het rapport van de HAN University of Applied Sciences is hier te vinden.