Het 'guardianship' onderzoek (augustus 2011)

Wie grijpt er in bij misdrijven of ordeverstoringen?

Niet alleen de politie, maar ook burgers spelen een rol in de bestrijding van criminaliteit. Deze rol van burgers noemen we ook wel 'guardianship’. We onderzoeken wat mensen doen als ze getuige zijn van een crimineel incident. Wie grijpt er in? En wie niet? 

Dit onderzoek geeft een goed beeld van het verband tussen persoonlijke eigenschappen en actief guardianship. We hebben de leden van het LISS panel gevraagd hoe ze denken over guardianship. Ook hebben we gevraagd hoe vaak u zelf getuige bent geweest van een misdaad of ordeverstoring en hoe u daarop reageerde. 


De eerste resultaten
De voorlopige resultaten laten zien dat mensen eerder ingrijpen bij ernstige vormen van misdaad dan bij ordeverstoring. Ook blijkt dat mensen met meer verantwoordelijkheidsgevoel eerder bereid zijn om in actie te komen als ze getuige zijn van een misdrijf. Niet alleen persoonlijke eigenschappen spelen een rol bij guardianship. Ook politieke waarden en sociale integratie zijn van invloed. 

De belangrijkste factoren die iemands guardianship bepalen zijn: 
•    de houding ten opzichte van de politie;
•    eerdere trainingen (bijvoorbeeld in EHBO of zelfverdediging);
•    zelfvertrouwen; 
•    fysieke kracht; 
•    burgerlijke betrokkenheid; 
•    bezorgdheid voor anderen. 

We onderzoeken momenteel of we nog meer patronen in de gegevens kunnen ontdekken.

 

 

 

Geschreven door Danielle Reynald (Griffith University, Engeland)