Het LISS panel bestaat 12,5 jaar (september 2019)

Een mooie mijlpaal waar we trots op zijn. In maart 2007 werd voor het eerst door panelleden een vragenlijst ingevuld in het LISS panel. 

Onderzoeken
Dankzij 5000 huishoudens (zo’n 8000 panelleden) verspreid over heel Nederland en uit alle lagen van de Nederlandstalige bevolking hebben wij tot nu toe ruim 250 verschillende onderzoeken kunnen afnemen voor onderzoekers uit binnen- en buitenland. Ook worden elk jaar kernvragenlijsten aan de LISS panelleden voorgelegd, met thema’s als gezondheid; normen en waarden/politiek; religie en etniciteit; maatschappelijke integratie en vrije tijd/vrijetijdsbesteding; familie en huishouden; opleiding en werk; persoonlijke eigenschappen; en economische situatie en huisvesting. Dit maakt de effecten van veranderingen in het leven van mensen, hun reactie op gebeurtenissen, en de effecten van maatschappelijke veranderingen en beleidsmaatregelen zichtbaar. De data worden gebruikt voor wetenschappelijk, maatschappelijk en beleidsrelevant onderzoek.

Het panel
Op dit moment zitten er nog zo’n 6000 panelleden in het LISS panel. En voor eind van dit jaar staat er weer een werving van nieuwe panelleden gepland. De vijfde alweer, want eerder gebeurde dit ook al in 2009, 2011, 2013/14 en 2016/17.

Panelleden vinden het belangrijk om mee te doen. In een evaluatievragenlijst over hun deelname aan het panel in maart 2019 noemde 74,7% van de panelleden het helpen van onderzoekers als belangrijkste motivatie om mee te doen. Misschien is dat ook de reden dat bijna 37% van de leden van een huishouden die in 2007 zijn geworven na 12,5 jaar nog steeds panellid is.

Meedoen kan vanaf 16 jaar, maar het oudste panellid is 102 jaar oud. Het op-een-na-oudste panellid is 96 jaar. We kunnen dus gerust stellen dat jong én oud deel uitmaakt van het panel. In de huishouden die nu meedoen aan het panel zitten op dit moment 1262 kinderen jonger dan zestien jaar. De oudste van deze groep krijgt binnenkort een brief met de uitnodiging om mee te doen. De jongste is net geboren, dus dat duurt nog wel even voordat die kan meedoen!

Je kunt je niet aanmelden om LISS panellid te worden
Huishoudens kunnen alleen via een werving in het panel komen. Je kunt je niet zelf aanmelden om panellid te worden. Er zitten dus alleen mensen in het panel uit huishoudens die via een van de wervingsrondes in het panel zijn gekomen, of die later tot dat huishouden zijn gaan behoren, bv. omdat iemand is gaan samenwonen. Kinderen die zijn geboren nadat het huishouden is gaan meedoen in het panel worden ook beschouwd als ‘oorspronkelijke leden van een huishouden’.  Maar voor deze kinderen is het nog te vroeg om mee te doen: de eerste zullen pas over 3,5 jaar oud genoeg zijn om mee te doen, immers dit kan pas vanaf zestien jaar. Het panel groeit dus ook via een natuurlijke’ manier aan.
Maar gaat iemand die gevraagd is panellid te worden samenwonen en doet de partner ook mee in het panel, dan wordt deze partner niet als lid van het oorspronkelijke huishouden beschouwd. Als beiden uit elkaar gaan, dan kan deze ex-partner geen panellid meer blijven.