Historische daling gewerkte uren (mei 2020)

Sinds het begin van de contactbeperkende maatregelen is het aantal gewerkte uren historisch sterk gedaald. Dit meldt het Centraal Planbureau (CPB) op 15 mei 2020 in de verschenen publicatie over de ontwikkeling op de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis. Eind maart werd er gemiddeld 13% minder uren per week gewerkt dan begin maart, terwijl de werkzame beroepsbevolking (personen) nog maar weinig is afgenomen. In april is de daling in uren gestabiliseerd. Deze gegevens zijn verzameld in het LISS panel. De daling in gewerkte uren is groter dan in voorgaande recessies, door de lockdown. Vooral in de sectoren horeca, detailhandel, vervoer en cultuur daalde het aantal gewerkte uren sterk. Bij zelfstandigen, die  oververtegenwoordigd zijn in deze sectoren, was de daling sterker dan bij werknemers.

Gewerkte uren per week voor en na de lockdown, gemiddeld totaal en naar werkplek

Verder daalde het aantal gewerkte uren van vrouwen meer dan dat van mannen, waardoor het verschil in formele arbeidsparticipatie tussen vrouwen en mannen weer toeneemt.

Gewerkte uren per week voor en na de lockdown, gemiddeld voor mannen en vrouwen

Ook is er na de lockdown een grote verschuiving geweest in het aantal uren dat thuis wordt gewerkt, en het aantal uren dat buitenshuis wordt gewerkt. Voor de lockdown werkten de geënquêteerden gemiddeld 29 uur per week buitenshuis en 4 uur thuis. Eind maart was dat gemiddeld 15 uur per week buitenshuis en 14 uur thuis. In april is dit nog wat verder verschoven naar 14 uur per week buitenshuis en 15 uur thuis.

De daling in gewerkte uren is groter voor personen met een lager onderwijsniveau. Het aantal gewerkte uren daalde met 21% voor personen met een laag onderwijsniveau. Dat is aanzienlijk meer dan de daling van 14% voor personen met een middelbaar onderwijsniveau, en de daling van 11% voor personen met een hoog onderwijsniveau. Opvallend is verder dat personen met een laag onderwijsniveau ook na de lockdown grotendeels buitenshuis werken, terwijl personen met een hoog onderwijsniveau grotendeels thuis zijn gaan werken na de lockdown.

Gewerkte uren per week voor en na de lockdown, gemiddeld naar onderwijsniveau

Wilt u meer weten over het onderzoek van het CPB, waarin ook gegevens van het LISS panel zijn opgenomen? Leest u dan de CPB coronapublicatie "Arbeidsmarkt: sterke daling gewerkte uren", door Egbert Jongen, Jos Ebregt, Bas Scheer, Hans-Martin van Gaudecker, mei 2020.

Noot: De afbeeldingen en tekst komen uit deze publicatie, de bron van de afbeeldingen is het LISS panel.