Hoe groot is volgens u de kans dat u 65 jaar of ouder wordt (en 70, 75, 80, 85, 90 …)? (januari 2019)

Sommige panelleden vinden dit vreemde vragen, want hoe kun je nou weten hoe oud je wordt? Hoe lang je zult leven, is een van de grootste onzekerheden in het leven. Daarom wordt de vraag gesteld als kansvraag. Uw antwoorden zijn belangrijk. Want als je (veel) langer leeft dan je verwacht, dan houd je hiermee bij het plannen van allerlei zaken geen rekening, en neem je misschien beslissingen die je anders mogelijk niet zou nemen.

Ook financieel is de vraag van belang. Als je bijvoorbeeld pensioen ontvangt zijn veel risico’s gedekt door het pensioenfonds of door ons allemaal via de AOW. Een van deze risicio’s is het ‘langlevenrisico’, dus het risico dat je langer leeft dan de gemiddelde pensioendeelnemer. Als je je levensduur onderschat, kan je makkelijk in de verleiding komen om wat ruimer te leven en je pensioenvermogen of spaargeld sneller op te nemen. Een onderschatting kan ook ervoor zorgen dat je minder voor je pensioen spaart dan verstandig is.

Gemiddeld worden we een jaar of 80, maar er bestaan behoorlijke verschillen in levensduur en bovendien verandert de levensduur in de tijd. Een op de vier mensen zal pas na hun 90ste overlijden. Veel mensen lijken zich daarvan niet bewust te zijn. Zowel mannen als vrouwen en zowel hoog- als laagopgeleiden hebben de neiging om de levensduur te onderschatten door er geen rekening mee te houden dat de levensduur steeds toeneemt. Juist de mensen van wie je zou verwachten dat zij beter op de hoogte zijn van hun eigen levensverwachting – de hoogopgeleiden – zitten er het meeste naast. We leven al met al langer dan we denken. En dat is toch iets om rekening mee te houden.