Hoe vindt u het om mee te doen aan het LISS panel? (april 2019)

In maart 2019 is de evaluatievragenlijst over wat u van uw deelname aan het LISS panel vindt in het veld geweest.

Van de 6298 uitgenodigde panelleden hebben 4912 panelleden (78%) deze vragenlijst ingevuld. 46 personen (<1%) zijn aan de vragenlijst begonnen en hebben deze niet afgerond en 44 personen (<1%) hebben om diverse redenen de vragenlijst niet ingevuld en ons dit laten weten.

De evaluatievragenlijst was voor de laatste keer in januari 2017 afgenomen. De respons bedroeg toen 88,2% (netto 5445 panelleden van de 6172 uitgenodigde panelleden hebben de vragenlijst toen ingevuld).

De vragenlijst is verdeeld in drie onderwerpen:

  1. Vragen over uw contact met de afdeling Panelbeheer, via helpdesk, bericht op berichtenscherm of e-mail, en over de website voor panelleden.
  2. Vragen over de vragenlijsten, bv. over de onderwerpen, de duidelijkheid en de lengte, en vragen over welke vragenlijsten u interessant vindt enz.
  3. Vragen over de wijze waarop u meedoet (welke apparatuur, wat vindt u van de lay-out als u de vragenlijsten invult op een smartphone).

Het hele rapport kunt u hier lezen.