Hoe werd het vakantiegeld besteed in coronatijd? (oktober 2020)

In juni hebben LISS panelleden in de vierde vragenlijst van het onderzoek “corona-uitbraak in Nederland” de vraag beantwoord hoe het vakantiegeld dit jaar zou worden besteed. Het vakantiegeld wordt meestal in mei uitgekeerd, maar het zag er toen al naar uit dat het niet zo vanzelfsprekend zou zijn dat we ook echt op vakantie konden gaan.  Ook kon het zijn dat door de uitbraak van het coronavirus de werknemer het vakantiegeld op dat moment niet of niet helemaal kon uitbetalen vanwege de financiële situatie waarin het bedrijf verkeerde.

Vakantiegeld ontvangen
Van de 5803 panelleden die de vragen over het vakantiegeld hebben beantwoord, geeft 70,1% aan in mei het vakantiegeld te hebben ontvangen; 15,8% geeft aan sowieso geen vakantiegeld te krijgen (bijvoorbeeld omdat men niet werkt); 9,4% geeft aan dat het in het maandsalaris is verwerkt, men zelf kan bepalen wanneer het wordt uitgekeerd, of dat men bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer is;  1,7% geeft aan het vakantiegeld later in het jaar uitgekeerd te krijgen; 1,6% wist nog niet wanneer het vakantiegeld kwam; en 0,2% geeft aan geen vakantiegeld te krijgen omdat de werkgever failliet dreigt te gaan of is gegaan, en eenzelfde percentage geeft aan dat in overleg het vakantiegeld volgend jaar pas wordt uitgekeerd.  Tot slot geeft 0,5% aan het vakantiegeld weliswaar in mei te hebben ontvangen, maar dat het bedrag lager is. Gemiddeld ontvingen mensen dit jaar een netto bedrag van ongeveer 1165 euro.

Wordt het vakantiegeld anders uitgegeven dan vóór het coronavirus?
We vroegen ook of het vakantiegeld door het coronavirus anders zou worden besteed dan men eerst van plan was. En dat was zeker zo: er wordt 47% minder besteed aan vakantie, uitstapjes of culturele vrijetijdsactiviteiten (musea, theater en bioscoop); 10% meer aan het dekken van de basisbehoeften en openstaande betalingsverplichtingen die anders niet kunnen worden betaald; bijna 18% wordt meer uitgegeven aan kosten die niet vallen onder de basisbehoeften zoals het thuisbezorgen van boodschappen, videostreaming, abonnementen, boeken kopen enz.  Het vakantiegeld wordt ook meer voor de aankoop van duurzame goederen (67%), onderhoud van huis of tuin (61,8%), financiële steun aan familie en/of vrienden (48%), of sparen (36,5%) gebruikt dan dat men van plan was vóór de uitbraak van het coronavirus.

Meer mannen dan vrouwen geven aan het vakantiegeld te besteden aan het dekken van de kosten van de basisbehoeften en openstaande betalingsverplichtingen, de aankoop van duurzame goederen, het onderhoud van huis of tuin, en om te sparen. En ouderen geven meer financiële steun aan familie en/of vrienden.  Mensen met kinderen geven wel meer (bijna het dubbele) uit aan vakantie, uitstapjes en culturele activiteiten dan mensen zonder kinderen, maar ook aan het dekken van de kosten voor basisbehoeften en openstaande betalingsverplichtingen, en aan onderhoud van huis of tuin.