Ik zet mijn geld op ... (augustus 2012)


In de zomer van 2012 kregen LISS panelleden de vragenlijst “Vragen over investeringen”. Met de antwoorden van de vragenlijst analyseren we het gedrag en de interacties van investeerders in financiële markten.

Om het gedrag van investeerders zo realistisch mogelijk te analyseren, hebben we bekeken hoe mensen in het dagelijkse leven beslissingen nemen op de financiële markt. Daarbij letten we vooral op hoe mensen koersen of rendementen van aandelen of obligaties voorspellen, welke informatie ze daarvoor gebruiken én hoe ze omgaan met hun beleggingsportefeuille als ze veranderingen verwachten in de markt. 
 
Hebt u aandelen?
Eén deel van de vragenlijst ging naar alle panelleden. Het andere deel ging alleen naar de leden die op dat moment financiële producten bezaten. Voorbeelden van financiële producten zijn aandelen of obligaties. In totaal gaf 15 procent van de panelleden aan financiële producten te bezitten. Met de antwoorden van deze panelleden, keken wij hoe individuele beleggers zich gedragen op de financiële markt. Hiermee kunnen wij het effect op de gehele markt verder analyseren. 


Voorspelbaar?
Panelleden die financiële producten bezaten, kregen de vraag of ze denken dat beurskoersen totaal onvoorspelbaar zijn. Hierdoor kunnen wij bepalen welk deel van de individuele beleggers gelooft in de voorspelbaarheid van beurskoersen. Ook kunnen we bepalen welke factoren in de markt en de economie mogelijk van invloed zijn. 

Grote verschillen
Verder vroegen we dezelfde panelleden of ze rekening houden met bepaalde economische gebeurtenissen, zoals de Europese staatsschuldencrisis die in 2010 begon. Respondenten kregen een lijst met bekende voorvallen op het gebied van de economie en de financiële markten te zien. Ze konden aangeven in hoeverre zij deze laten meewegen bij hun investeringsbeslissingen. Uit hun antwoorden blijkt dat mensen om zeer uiteenlopende redenen hun investeringen aanpassen. De diversiteit gebruiken we om in kaart te brengen hoe mensen onderling verschillen waar het gaat om het gebruiken van informatie bij het beheren van hun beleggingsportefeuilles. 

Al met al geven de antwoorden een goed beeld van hoe mensen zich in financiële markten gedragen. De resultaten dragen bij aan de ontwikkeling van meer realistische modellen voor het gedrag van mensen die financiële producten bezitten.

 

 

Geschreven door Rasa Stasiukynaite