Internet en cybercriminaliteit (februari 2008)

Computers en internet maken veel gemakkelijker. Maar ze bieden ook mogelijkheden voor criminelen om bestaande vormen van criminaliteit op nieuwe manieren te plegen. Het LISS panelonderzoek van februari 2008 ging over cybercriminaliteit – bedreiging via digitale hulpmiddelen, zoals e-mail.

Uit dat onderzoek blijkt dat slechts 2% van de panelleden in een jaar tijd bedreigd is via e-mail, sms of chatsite. 'Traditionele’ bedreigingen (via een brief of persoonlijk) komen vaker voor: ruim 6% maakte dit mee. Deze twee groepen zijn deels overlappend: 1,3% van alle respondenten had beide vormen van bedreiging meegemaakt.
 

Risico’s
Jongeren worden (vooral digitaal) vaker bedreigd dan mensen die ouder zijn dan 25 jaar. Onder mensen ouder dan 25 jaar komen digitale bedreigingen zeer weinig voor. Verder speelt de karaktertrek impulsiviteit een rol. Impulsieve mensen zijn misschien meer toegankelijke doelwitten, die sneller verzeild raken in conflicten. Zij bleken vaker zowel traditionele bedreigingen als een mix van digitale en traditionele bedreigingen mee te maken. 

Elkaar adviseren
Is er iets aan te doen? Jawel. We kunnen elkaar beter in de gaten houden. Partners, ouders en kinderen kunnen elkaar voorlichten over verantwoord internetgebruik. Een gezin kan een belangrijke rol spelen. Uit het onderzoek blijkt dat leden van huishoudens met twee partners, zoals gezinnen of stellen zonder kinderen, minder vaak slachtoffer worden.
 


Over de onderzoeker
In het onderzoek vergelijkt Johan van Wilsem digitale en traditionele bedreiging. Ook kijkt hij naar de risicofactoren om slachtoffer te worden. Van Wilsem werkt als universitair docent bij de faculteit Rechtsgeleerdheid van Universiteit Leiden.

Uiteraard zijn uw internetactiviteiten voor het LISS panel helemaal veilig. Wilt u meer weten over veilig internetten? Kijk dan op www.veiliginternetten.nl.