Kennis van cryptovaluta (februari 2024)

In december 2021 zijn onder anderen 1657 LISS panelleden bevraagd over cryptovaluta. Ruim 1100 van hen (zo’n 70%) heeft de vragenlijst ingevuld. Deze maand is er een “working paper” uitgekomen over dit onderzoek. Een working paper is een artikel dat nog niet is gepubliceerd in een vaktijdschrift, maar waarmee de onderzoekers wel al graag naar buiten willen treden. U ziet dat tussen het verzamelen van de data en het uitkomen van een publicatie behoorlijk wat tijd kan zitten, in dit geval twee jaar. Dat is niet heel ongebruikelijk.

De onderzoekers van De Nederlandsche Bank die het onderzoek hebben uitgevoerd wilden onder andere toetsen of de kennis die iemand van cryptovaluta heeft, samenhangt met het bezit ervan, hun wens om goed geïnformeerd te zijn. hun opleidingsniveau, en het aantal en de mate van gebruikte informatiebronnen.
Uit het onderzoek komt naar voren dat hoger opgeleiden die goed geïnformeerd willen zijn over cryptovaluta meer informatiebronnen gebruiken.  Door het gebruik van meer informatiebronnen krijgt men ook meer kennis over crypto’s.  Maar het hangt wel af van welke informatiebronnen worden gebruikt. Mensen die traditionele media (tv en radio) of het internet gebruiken, zijn beter geïnformeerd dan mensen die informatie verkrijgen via sociale media en vrienden.
Verder draagt het hebben van cryptovaluta bij aan de kennis die iemand erover heeft. Mensen die cryptovaluta hebben, weten meer dan het grote publiek, en die kennis is het sterkst bij mensen die cryptovaluta kopen als investering. Verder is te zien dat de kennis van crypto’s groter wordt naarmate de duur dat men crypto’s in bezit heeft. Dat suggereert dat men leert door ermee bezig te zijn (learning by doing). Ook lijkt de hoogte van de investering in crypto’s ertoe te doen.  Hoe meer crypto’s men heeft, maar ook hoe meer crypto’s men heeft ten opzichte van andere bezittingen, hoe meer kennis men ervan heeft.
De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijk voor beleidsmakers. Niet alle informatiebronnen zorgen voor een betere kennis over crypto’s.  En de kennis is in het algemeen laag, zelfs bij mensen die van plan zijn om crypto’s te kopen. Beleidsmakers moeten zich dus inspannen om ervoor te zorgen dat mensen die crypto’s willen kopen beter begrijpen wát ze kopen.

 

Bron: DNB working paper No. 799 (februari 2024), “What Drives Households’ Knowledge about Cryptocurrencies?” door Nils Brouwer en Jakob de Haan.