Meebetalen aan premie voor verzekeringen uit solidariteit (februari 2023)

Sommige mensen moeten meer betalen voor een verzekering dan andere mensen. Bij een overlijdensrisicoverzekering bijvoorbeeld kijkt de verzekeraar naar de kans dat een persoon eerder overlijdt. Als de verzekeraar voorspelt dat een persoon een grotere kans heeft (bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen), zit die persoon in een risicogroep en moet hij of zij meer betalen voor de verzekering. 

Mensen in risicogroepen zijn de laatste jaren steeds meer gaan betalen voor bepaalde verzekeringen. Hierdoor kan het gebeuren dat de verzekering zo duur wordt dat zij deze niet meer kunnen betalen.


Doel onderzoek
Het is al weer even geleden, maar in 2019 hebben 1494 LISS panelleden een vragenlijst ingevuld om inzicht te krijgen in de bereidheid tot solidariteit bij verzekeringen onder consumenten. 
Een belangrijk doel van dit onderzoek was om te achterhalen of consumenten bereid zijn om méér te betalen voor een verzekering (dus een hogere maandelijkse premie) zodat de verzekering betaalbaar blijft voor iedereen, ook voor mensen in risicogroepen. Het onderzoek is onderdeel van een solidariteitsmonitor van het Verbond van Verzekeraars.

Er is ook onderzocht of deze bereidheid om te betalen voor een meer solidaire verzekering wordt beïnvloed door bepaalde interventies. Een deel van de panelleden kreeg bijvoorbeeld een tekst te zien waardoor ze zouden meevoelen met de risicogroep (empathie), door het panellid te vragen zich voor te stellen dat zij zelf in een risicogroep zouden zitten en de verzekering daardoor niet meer kunnen betalen. Bij een andere deel van de panelleden werd het eigen voordeel benoemd: als mensen willen meebetalen voor personen in een risicogroep, kan iedereen zich blijven verzekeren, dus ook panelleden zelf en hun naasten.


Resultaten
Een groot deel van de panelleden (45% - 71%) was bereid om meer premie te betalen voor een meer solidaire verzekering. Maar de bereidheid solidair te zijn hing af van de hoogte van de extra premie en van het soort verzekering. De bereidheid was bijvoorbeeld kleiner bij een grotere premiehoogte, en kleiner bij een autoverzekering dan bij een overlijdensrisicoverzekering. Het mensen zich laten voorstellen dat zij zelf in zo'n situatie zitten dat ze de premie niet kunnen betalen of het benoemen van de voordelen voor de persoon zelf, hadden weinig invloed op de bereidheid om solidariteit te zijn.

Er is ook onderzocht of de resultaten verschilden op basis van geslacht, leeftijd en inkomen. Die resultaten waren voor een groot deel volgens verwachting: meer vrouwen kozen voor een solidaire optie, oudere respondenten waren ook meer bereid tot solidariteit, en respondenten met hogere inkomens kozen vaker een solidaire optie wanneer deze keuze financiële consequenties had.

Meer lezen? Het rapport is hier te vinden.