Post-traumatische psychische en andere problemen zeggen vaak iets over al bestaande problemen (december 2022)

Een deel van de mensen die kortgeleden is getroffen door geweld, ongeval of serieuze bedreiging kampt met psychische, sociale, juridische en financiële problemen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat deze problemen vaak al aanwezig waren vóór zij getroffen werden. Zo had ongeveer 80% van de slachtoffers met ernstige psychische klachten hier in de twee jaar daarvóór al mee te maken. Van de slachtoffers met een gebrek aan steun, was ook bij ongeveer 80% daarvan al sprake. Veel problemen na een kortgeleden ervaren trauma moeten dus eerder als chronische dan als nieuwe problemen worden beschouwd. Slachtoffers hebben veel meer psychische, sociale, juridische en financiële problemen dan niet-slachtoffers. Maar als niet-slachtoffers problemen hebben, blijken die ook vaak chronisch van aard.

Aan dit onderzoek hebben 4.200 LISS panelleden meegewerkt. Er waren drie metingen, namelijk in maart 2018, 2019 en 2020. In totaal bleken 340 deelnemers tussen de tweede en derde meting slachtoffer te zijn geweest van geweld, een ongeval en/of ernstige bedreiging. (Het onderzoek heeft geen betrekking op gebeurtenissen zoals oorlog en jeugdtrauma’s.) Van de slachtoffers die op de derde meting met psychische, sociale, juridische en financiële problemen kampten, is gekeken of zij tijdens de eerste en tweede meting al met deze problemen te maken hadden. Dat is op dezelfde manier ook bij de 3.872 niet-slachtoffers bekeken. 

Dit is de eerste grootschalige bevolkingsstudie die -naast psychische problemen waaronder PTSS (posttraumatisch stressstoornis)- sociale, juridische en financiële problemen vóór en ná geweld, ongevallen en serieuze bedreigingen heeft onderzocht. De resultaten weerspreken de gedachte dat psychische, sociale, juridische en financiële problemen waarmee mensen ná een recente slachtofferervaring te maken hebben, compleet worden veroorzaakt door de meegemaakte gebeurtenis. Wel sluiten ze aan bij een relatief kleine maar groeiende groep internationale studies waarvan de resultaten in dezelfde richting wijzen: dat problemen, die als een gevolg van mogelijk traumatische gebeurtenissen worden beschouwd, vaak al aanwezig waren vóór men werd getroffen. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat het belangrijk is goede en brede zorg aan slachtoffers met ernstige psychische, sociale, juridische en financiële problemen te geven, omdat deze problemen vaak chronisch blijken te zijn.

 

Het onderzoek maakt deel uit van de omvangrijke meerjarige VICTIMS-studie die in 2018 is gestart.

Velden, P.G. van der, C. Contino, M. Das & L. Wittmann (2022). To what extent do post-traumatic mental health and other problems reflect pre-existing problems? Findings from the prospective comparative population-based VICTIMS-study. International Journal of Social Psychiatry.