Slachtoffers vinden moeilijker professionele hulp dan niet-slachtoffers met dezelfde problemen (november 2021)

Volwassen slachtoffers van agressie, ongevallen, diefstal en serieuze bedreigingen hebben belangrijk vaker psychische, lichamelijke, financiële en juridische problemen dan niet-slachtoffers. Ook kunnen slachtoffers met deze problemen moeilijker professionele hulp vinden of bekostigen dan niet-slachtoffers met dezelfde problemen. Slachtoffers hebben anderhalf tot twee keer zo veel moeite om de hulp te vinden of betalen. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Centerdata, het Fonds Slachtofferhulp,  en Tilburg University.

Voor het onderzoek zijn gegevens verzameld van 1750 slachtoffers en 5000 niet-slachtoffers van agressie, ongevallen, diefstal en serieuze bedreigingen. Jaarlijks wordt ruim 1 op de 10 volwassenen getroffen door deze gebeurtenissen.

Van de slachtoffers met psychische problemen kan 14% daarvoor geen professionele hulp vinden of betalen tegen 7% van de niet-slachtoffers. Wat financiële problemen betreft, kan 20% van de slachtoffers en 10% van de niet-slachtoffers geen professionele hulp vinden of bekostigen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een minderheid van zowel de slachtoffers als de niet-slachtoffers met eerdergenoemde problemen helemaal geen professionele hulp nodig heeft. Wat psychische problemen betreft, meldde 19% van de slachtoffers en 22% van de niet-slachtoffers bijvoorbeeld geen professionele hulp nodig te hebben. Maar, slachtoffers met financiële problemen geven minder vaak aan dat zij deze hulp niet nodig achten (37% tegen 55%).

Voor zover bekend is dit het eerste onderzoek waarin systematisch het gebruik van de professionele hulpverlening voor psychische, lichamelijke, werk, partner/familie, financiële, administratieve en juridische problemen van slachtoffers is vergeleken met niet-slachtoffers. Er is ook gekeken naar verschillen in demografische kenmerken (dat is de opbouw en samenstelling van de bevolking) en naar andere stressvolle levensgebeurtenissen.

Voor het onderzoek zijn de gegevens geanalyseerd van de Victims in Modern Society-studie van het Fonds Slachtofferhulp, een groot langlopend onderzoek dat is gestart in 2018. Er zijn gegevens gebruikt van LISS panelleden die hebben meegedaan aan metingen in maart 2018, maart 2019 en maart 2020. De groep slachtoffers bestaat uit volwassenen die in de afgelopen 12 maanden getroffen zijn door fysieke agressie, seksueel en partner geweld, ongevallen, branden, medische fouten, (online) diefstal, inbraken en serieuze bedreigingen. De groep niet-slachtoffers bestond uit personen die niet in de afgelopen 12 maanden daardoor getroffen zijn.

 


Bron: P.G. van der Velden, C. Contino, P. van de Ven, & M. Das (2021). The use of professional help and predictors of unmet needs for dealing with mental health to legal problems among victims of violence, accidents, theft and threat, and nonvictims in the general population. PLOS ONE, 16(11), e0259346.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259346