Sociaal en Cultureel Rapport (oktober 2018)

Sinds 1974 publiceert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het 'Sociaal en Cultureel Rapport'. Elke editie heeft een eigen centraal thema. In 2018 is het doel om een beeld te geven van de Nederlandse identiteit: wat zijn de meest typerende kenmerken voor Nederland en welke gevoelens van verbondenheid heeft men met Nederland. Voor de editie van dit jaar is de mening gevraagd van panelleden uit het LISS panel. Ruim 5000 panelleden hebben aan dit onderzoek meegedaan tussen juni en september. Vanwege de omvang van het onderzoek is de vragenlijst in twee delen aan het panel voorgelegd. Voor het einde van het jaar verschijnt deze editie van dit tweejaarlijkse rapport.  Wilt u meer weten over het onderzoek en straks het rapport bekijken? Gaat u dan naar de website van het SCP.