Stabiele mentale gezondheid ondanks corona (maart 2021)

Eind 2020 had ongeveer 17% van de volwassen bevolking milde tot ernstige angst- en depressieve gevoelens. Daarnaast had 6% ernstige angst- en depressieve gevoelens. 21% had regelmatig last van slaapproblemen en ruim 31% van vermoeidheid. Die percentages zijn ongeveer hetzelfde als die van eind 2018 en van eind 2019. Daarmee is aangetoond dat de mentale gezondheid van de volwassen Nederlandse bevolking als geheel behoorlijk stabiel is ondanks corona, en ook al kampt een deel van de bevolking met problemen die ze vlak vóór de corona-uitbraak niet hadden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een deel van de volwassen Nederlanders eind 2020 last had van angst- en depressieve gevoelens (8%), slaapproblemen (3%) en vermoeidheid (3%), terwijl ze dat eind 2019 niet hadden. Maar deze percentages zijn gelijk aan het jaar daarvoor (percentages mensen die eind 2018 géén en eind 2019 wél klachten hadden).

Risicofactoren spelen hierin ook een rol: mensen die eind 2019 bijvoorbeeld werkloos waren, lichamelijk ziek waren of al (ernstige) klachten hadden, kregen eind 2020 veel vaker te maken met ernstige angst- en depressieve gevoelens, slaapproblemen en/of vermoeidheid dan anderen. Bijvoorbeeld: van de mensen die eind 2019 angst- en depressieve gevoelens hadden, had 60% deze klachten ook eind 2020 (bij anderen was dat 9%). Maar in de jaren 2018-2019 was hetzelfde patroon te zien.

Aan dit onderzoek deden 4100 LISS panelleden mee die in 2020 twintig jaar en ouder waren. De vragen zijn in november-december 2018, november-december 2019 en in november-december 2020 gesteld. Het onderzoek maakt deel uit van een grotere studie naar de effecten van de coronapandemie op de mentale gezondheid en op het sociale functioneren van de Nederlandse bevolking.

Eerder onderzoek liet al zien dat de mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking als geheel in maart 2020 en juni 2020 niet slechter was dan vóór de corona-uitbraak. Een volgend onderzoek gaat over wat het effect van corona op jongeren (16-20 jaar oud) is.

 

P.G. van der Velden, M. Marchand, M. Das, R. Muffels en M. Bosmans (2021), The prevalence, incidence and risk factors of mental health problems and mental health services use before and 9 months after the COVID-19 outbreak among the general Dutch population. A 3-wave prospective study,  medRxiv.