Thuiswerken vóór, tijdens en ná de coronacrisis (januari 2021)

Na de coronacrisis verwachten werkenden gemiddeld 8 uur per week thuis te werken. Aan de ene kant is dat een verdubbeling ten opzichte van het aantal thuiswerkuren van vóór de coronacrisis, maar aan de andere kant verwachten werkenden ook na de coronacrisis het grootste deel van de werktijd op de werkplek te werken. Het onderzoek is uitgevoerd in december 2020 onder bijna 3000 LISS panelleden.

Zowel mannen als vrouwen verwachten na de coronacrisis gemiddeld (ruim) twee keer zoveel uren thuis te werken als voor de coronacrisis. Met name bij de overheid en in de financiële en zakelijke dienstverlening verwachten werkenden na de coronacrisis meer uren thuis te werken. In de horeca, de bouw en de zorg is de toename van thuiswerken naar verwachting beperkt. Dat ligt ook voor de hand, gezien de aard van het werk in deze sectoren.


Bron: CPB achtergronddocument, met data uit het LISS panel

Wanneer werkenden zelf zouden kunnen kiezen, dan zouden zij graag 9 uur per week thuis werken. Dat geldt voor zowel mannen als vrouwen. Dat is maar 1 uur per week meer dan zij gemiddeld verwachten thuis te werken. Blijkbaar verwachten werkenden maar tegen weinig beperkingen aan te lopen bij het uitbreiden van het aantal uren thuiswerken, zoals bijvoorbeeld van de werkgever. Een toename in het aantal thuiswerkuren is, binnen grenzen, dan ook meestal aantrekkelijk voor werkgevers. Diverse onderzoeken laten zien dat thuiswerken vaak leidt tot een stijging in de productiviteit. Dat vereist dan wel dat aan bepaalde randvoorwaarden is voldaan, zoals een goede IT-infrastructuur en een goed ingerichte werkplek. Ook laat onderzoek zien dat een minimale hoeveelheid face-to-face-contact op het werk nodig blijft om het werk goed te kunnen blijven doen. 

 

 

 

 

 

 

 Bron: CPB achtergronddocument, met data uit het LISS panel

Deze tekst en de afbeeldingen zijn overgenomen van de website van het Centraal Planbureau (CPB). Meer onderzoeksresultaten vindt u in het CPB achtergronddocument bij dit onderzoek. De onderzoeksresultaten zijn ook meegenomen in het artikel  "Nederland wil na coronacrisis dubbel zo lang thuiswerken" in NRC.nl van 27 januari jl.