Typisch Nederlands (juni 2019)

We blijken opvallend eensgezind over wat typisch Nederlands is. Of we nu jong zijn of oud, allochtoon of autochtoon, hoog- of laagopgeleid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft dit onderzocht onder een grote groep Nederlanders, waaronder 4.881 LISS panelleden. De vragenlijst "Denkend aan Nederland" is in augustus 2018 in twee delen afgenomen in het LISS panel. Daarnaast hebben er interviews met experts, en focusgroepgesprekken met burgers in het hele land plaatsgevonden. Dit leverde een deze week gepubliceerd 500 pagina's tellend boekwerk op.  

Eerst en vooral de taal is bepalend, maar ook tradities en symbolen als Koningsdag en pakjesavond, fietsen, de Nederlandse vlag, dodenherdenking en de Elfstedentocht. En de Hollandse molens en onze strijd tegen het water, worden ook typisch Nederlands genoemd. Er is wel discussie over Zwarte Piet, de Europese Unie, en of we straatnamen moeten vernoemen naar oude Hollandse helden, of hun standbeeld moeten laten staan. 

Het SCP onderscheidt drie typen Nederlanders. Nederlanders die:

 1. vooral hechten aan symbolen en tradities (feestdagen, oude gebruiken), zoals bijvoorbeeld Koningsdag, molens, en Sinterklaas
 2. het belang van burgerrechten benadrukken (het recht om te demonstreren en de godsdienstvrijheid)
 3. geen uitsproken mening hebben en zich in zowel type 1 als type 2 herkennen.

Tachtig procent van de Nederlanders is in type 3 te plaatsen. 

 

De top 10 van wat men het meest typerend voor Nederland vindt:

 1. de Nederlandse taal
 2. Koningsdag
 3. pakjesavond en Sinterklaas
 4. fietsen
 5. de Elfstedentocht
 6. de Nederlandse vlag
 7. de deltawerken
 8. molens
 9. het dagboek van Anne Frank
 10. dijken

 

De top 10 van wat het meest bijdraagt aan het gevoel van verbondheid in Nederland:

 1. de Nederlandse taal
 2. vrijheid
 3. Koningsdag
 4. Dodenherdenking (4 mei)
 5. Bevrijdingsdag (5 mei)
 6. de Nederlandse vlag
 7. pakjesavond en Sinterklaas
 8. gelijkheid van man en vrouw (voor de wet)
 9. vrijheid van meningsuiting
 10. het dagboek van Anne Frank

Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Het SCP heeft een makkelijk te lezen Publieksmagazine uitgebracht over dit onderwerp.  En wilt u de uitgebreide publicatie inkijken, dan kunt u hier terecht.