Uw gevoelens over geld (juli 2010)

Optimisme, boosheid, jaloezie, trots of blijheid... Een mens ervaart dagelijks allerlei emoties. Emoties wisselen elkaar af, maar zijn er soms ook tegelijkertijd. Soms zijn ze heel sterk. Andere keren komen ze in wat afgezwakte vorm naar boven. Economen hebben lang weinig van emoties willen weten, maar de laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat emoties wel degelijk interessant zijn en een functie hebben voor economisch beslissingsgedrag. Emoties informeren en motiveren ons. Een paar voorbeelden. Als consumenten boos zijn op bankiers, dan proberen ze hun geld ergens anders onder te brengen. Consumenten die spijt hebben van een aankoop zullen de volgende keer iets anders aanschaffen. Consumenten die droevig zijn over hun situatie proberen deze te verbeteren. Om economisch gedrag goed te begrijpen, is het dus belangrijk om meer over emoties te weten.


Wat zijn de resultaten?
Vanaf juni 2009 is binnen het LISS panel een onderzoeksproject gestart om de emoties van consumenten te meten. Op basis van de emoties die mensen ervaren, kunnen we de zogenoemde Ecomotion-index samenstellen. Deze index laat zien dat Nederlanders meer positieve dan negatieve gevoelens ervaren als ze denken aan hun financiële toekomst. Bovendien is de index sinds het begin van het onderzoek ieder kwartaal gestegen. Nederlanders krijgen een steeds positiever gevoel over hun financiële toekomst. De toename tussen maart 2010 en juni 2010 is echter niet meer zo groot.


Er bestaan wel aanzienlijke verschillen tussen Nederlanders. Dit hangt deels samen met de partijkeuze bij de laatste verkiezingen. Zo hebben Nederlanders die VVD en CDA stemden veruit de meest positieve gevoelens over hun financiële toekomst. PVV- en SP-stemmers hebben er een slecht gevoel over. 

Ook is er sprake van aanzienlijke verschillen tussen leeftijdsgroepen. Jongeren tussen 15 en 24 en tussen 25 en 34 jaar ervaren de meest positieve en minst negatieve gevoelens over hun toekomst. Opvallend is dat de leeftijdsgroep tussen 45 en 54 jaar het laagst scoort. Zij hebben relatief de meest negatieve gevoelens van alle leeftijdsgroepen.