Volwassenen emotioneel eenzamer (januari 2021)

Volwassen Nederlanders zijn in de periode tussen november 2019 en de zomer van 2020 emotioneel eenzamer geworden (van 18% naar 25%).  De groep die zich eenzaam ging voelen (13% van de Nederlanders), kreeg meer angst- en depressieve symptomen (18% in november 2019 tegen 26% in juni 2020). Dit blijkt uit onderzoek van onder andere Fonds Slachtofferhulp en CentERdata dat is uitgevoerd onder ongeveer 4100 LISS panelleden van 18 jaar en ouder. De metingen vonden plaats in november 2019, maart 2020 en juni 2020.

Maar, de meerderheid van de Nederlandse bevolking (62%) kampte niet met eenzaamheid vóór en ná de corona-uitbraak, en bij deze groep werden milde tot ernstige angst- en depressieve symptomen juist minder (van 7% naar 4%). Op de gehele volwassen bevolking kampten iets minder mensen met milde tot ernstige angst- en depressieve symptomen na de eerste corona-uitbraak (15%) dan ervóór (17%) en dan tijdens de uitbraak (17%).
Uit de studie blijkt verder dat bij mensen die zowel vóór als na de corona-uitbraak sociaal of emotioneel eenzaam waren, de percentages volwassenen met milde tot ernstige angst- en depressieve symptomen nog steeds hoog bleven (ongeveer 50%).

Herstel van de symptomen
De studie vindt geen aanwijzingen dat, vanwege corona, volwassenen met milde en ernstige angst- en depressieve symptomen ná de corona uitbraak minder vaak herstelden van deze symptomen. De percentages volwassenen bij wie deze klachten in de periode maart-juni 2020 herstelden, bij wie symptomen verminderden, gelijk bleven of verergerden, wijken niet in grote mate af van de percentages vóór de corona-uitbraak (met herstel in de periode november 2019-maart 2020).

Eenzaamheid is een risicofactor
Eenzaamheid is een belangrijke factor voor het ontwikkelen van psychische problemen. De resultaten suggereren dan ook dat, door de gesignaleerde toename van eenzaamheid, de kans bestaat dat de percentages milde tot ernstige angst- en depressieve symptomen op termijn door de corona epidemie gaan toenemen. Hier wordt nu vervolgonderzoek naar gedaan.

 

Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van een groot meerjarige studie getiteld VICTIMS (Victims in Modern Society) van het Fonds Slachtofferhulp.

 

P.G. van der Velden, P. Hyland, C. Contino, H.-M. von Gaudecker, R. Muffels en M. Das (2021), Anxiety and depression symptoms, the recovery from symptoms, and loneliness before and after the COVID-19 outbreak among the general population. Findings from a Dutch population-based longitudinal study, PLOS ONE.