Vragenlijst of kop of munt uit december 2018 (april 2019)

Misschien hebt u meegedaan aan het onderzoek ‘kop of munt’ in december. Mocht u dit 1-2-3 niets meer zeggen, dan herinnert u zich misschien nog wel dat u telkens keuzes moest maken, zoals bijvoorbeeld in deze afbeeldingen:

Een aantal panelleden vroeg zich af wat met de onderzoeksresultaten kan worden gedaan, daarom hebben wij de onderzoekers gevraagd hier iets over te schrijven:

In veel economische theorieën worden er een hoop aannames gedaan over menselijk gedrag. Veel van deze aannames zijn door de jaren heen tot stand gekomen, terwijl ze niet allemaal grondig zijn onderzocht. In sommige gevallen is er zelfs twijfel over de aannames die we maken, maar er is geen concreet bewijs om de aanname te ontkrachten of om een nieuwe aanname voor te stellen. In andere gevallen worden de aannames gestut door theorie, maar is er beperkt bewijs uit de praktijk om dit te ondersteunen. Het doel van dit onderzoek is om bewijs te verzamelen om een van de standaardaannames die we doen in economische modellen te testen. Maar we kunnen niet een hele aanname in een keer testen, daarom testen we vaak een aspect heel grondig door middel van vragenlijsten.

Het doel van de vragenlijst in december draait om de relatie tussen risico en (on)gelijkheid te testen. Vinden mensen het belangrijk om ‘beter af’ te zijn dan de ander? En zo ja, zijn ze dan bereid om hiervoor extra risico te nemen? En wat doen mensen als zij een bedrag ontvangen of verliezen? Delen ze deze winst/verlies eerlijk met de ander of verdelen ze het anders?

De reden waarom we dit met zulke uitgebreide vragenlijsten moeten testen is omdat we toeval willen voorkomen. Als er een patroon zit in de antwoorden die deelnemers geven, dan kunnen we hier meer over zeggen dan dat we een vraag per onderwerp stellen.

En omdat wij uw bijdrage zo enorm waarderen is er besloten om u een extra beloning te geven op basis van uw keuzes in de vragenlijst.