Waarom toch altijd die vragenlijst over inflatie? (juni 2022)

Inflatie en inflatieverwachtingen staan wereldwijd volop in de belangstelling. De figuur laat zien hoe vaak deze zoektermen sinds 2004 worden gebruikt in Google. Het is duidelijk te zien dat de belangstelling de laatste jaren is toegenomen. Inflatie en inflatieverwachtingen worden ook steeds belangrijker voor onderzoek en beleid. Er is weinig informatie over wat gewone burgers van inflatie verwachten, en onderzoekers en beleidsmakers hadden tot voor kort vooral oog voor wat experts en financiële markten van inflatie verwachten. Nu wordt het ook maandelijks aan gewone burgers uit het LISS panel gevraagd. Dit is bijzonder omdat het inzicht geeft in wat de Nederlandse bevolking ervan verwacht. Het onderzoek loopt al sinds december 2019 en omdat de resultaten interessant zijn, willen we hier graag nog steeds mee doorgaan.

Er wordt aan de panelleden gevraagd wat zij denken dat de procentuele verandering in consumentenprijzen tijdens een periode van twaalf maanden zal zijn. Deze informatie wordt gevraagd voor de inflatie over een jaar, maar ook voor de inflatie over tien jaar. Zo kunnen korte én lange termijn inflatieverwachtingen worden gemeten. Om betrouwbare analyses te kunnen doen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen blijven meedoen aan deze vragenlijsten. Alleen zo is het mogelijk voor onderzoekers om een goed beeld te krijgen voor de Nederlandse bevolking en ontwikkelingen over de tijd te volgen.

Als u voor deze vragenlijst bent geselecteerd, hopen wij dat u wilt blijven meedoen aan dit, voor onderzoekers en beleidsmakers, interessante onderzoek.