Wat betekenen stijgende energieprijzen voor hypotheekbezitters en huurders? (december 2022)

In oktober werd aan ongeveer 700 hypotheekbezitters en ongeveer 700 huurders uit het LISS panel gevraagd wat de stijgende energieprijzen voor hen betekenden. Een kwart van de huurders en bijna één op tien hypotheekbezitters met een variabel of binnenkort aflopend energiecontract verwacht problemen in 2023.

Problemen door stijgende energieprijzen
Aan panelleden werd gevraagd of ze dachten de energiekosten nog te kunnen dragen als hun energierekening twee keer zo hoog zou worden. Hierbij was een duidelijk verschil te zien tussen hypotheekbezitters en huurders. Driekwart van de hypotheekbezitters dacht deze kosten wel te kunnen dragen, maar minder dan de helft van de huurders dacht dit.

Vraag: Stel dat de prijzen voor energie het komende jaar verder stijgen en daardoor uw kosten voor energie 2 keer zo hoog worden (bijvoorbeeld van 250 euro per maand naar 500 euro per maand) ...

Hypotheekbezitters afbeelding boven; huurders afbeelding onder

Op de vraag of men dacht volgend jaar door de stijgende (energie)prijzen moeilijk te kunnen rondkomen, was een vergelijkbaar verschil te zien. Van de mensen met een variabel of binnenkort aflopend energiecontract verwachtte een kwart van de huurders in 2023 (waarschijnlijk) problemen, tegen één op tien hypotheekbezitters.

Van de groep die een hypotheek bezit heeft bijna driekwart een variabel contract of een vast contract dat binnen twaalf maanden afloopt. Van de groep huurders is dat dertien op de twintig.

De inzichten uit dit onderzoek worden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gebruikt om risico’s en problemen in kaart te brengen en de effectiviteit van het toezicht te versterken. Er kan een goed beeld worden gekregen van wat Nederlandse consumenten vinden, denken en doen. En zo kunnen onderbouwde beslissingen genomen worden voor financieel toezicht die bijdragen aan duurzaam financieel welzijn van consumenten. Het onderzoek is onderdeel van de Consumentenmonitor. De monitor wordt sinds 2004 elk halfjaar uitgevoerd, sinds eind 2021 gebeurt dit in het LISS panel.

Meer lezen? 
De onderzoekresultaten onder de huurders vindt u hier, die van hypotheekbezitters hier.
Meer informatie over de AFM Consumentenmonitor vindt u hier.
RTL Nieuws schreef dit bericht over het onderzoek over energieprijzen.