Wat zijn uw overwegingen om te kiezen voor...? (september 2010)

In april en september van 2010 vroegen we 1930 LISS panelleden naar hun overwegingen bij de keuzes voor het tijdstip, de locatie en het vervoersmiddel om hun dagelijkse boodschappen te doen. De onderzoekers van de TU Eindhoven wilden niet alleen uw voorkeuren en keuzes onderzoeken, maar ook waarom u bepaalde keuzes maakt en wat daarbij uw bewuste of onbewuste overwegingen zijn.

Dit onderzoek had als doel om een instrument te ontwikkelen dat langdurige en kostbare interviews vervangt. Dat is grotendeels gelukt. Door de online enquête kon bijvoorbeeld de gemiddelde duur van een interview teruggebracht worden tot een kwartier, terwijl persoonlijke interviews al snel een uur duren.

Aanvinken of intypen?
In het onderzoek werd van twee verschillende methoden gebruikgemaakt. In de ene versie werden antwoordmogelijkheden getoond die respondenten konden aanvinken. In de andere versie moesten respondenten hun overwegingen zelf intypen. 

 


Uit de analyse bleek dat de 'aanvink-methode’ tot ongeveer twee keer zo veel overwegingen leidt als de 'intyp-methode’. Toch zegt de kwantiteit niets over de kwaliteit van de resultaten. Als we nauwkeuriger naar de overwegingen kijken, blijkt dat alle keuzes – ongeacht de gebruikte methode – gebaseerd zijn op gemak en tijdsbesparing. De 'intyp-methode’ blijkt de overwegingen iets preciezer te achterhalen. 

Moeilijkheden
Sommige panelleden hadden problemen bij vragen waarbij ze drie beslissingen met de muis op volgorde moesten zetten om hun prioriteiten aan te geven. Dit zullen we in de toekomst anders oplossen. Ook vonden niet alle respondenten het even gemakkelijk om zich in de denkbeeldige situaties van het experiment te verplaatsen, omdat die situaties in hun eigen leven nooit voorkomen.

 

Toch hebt u met uw overwegingen en aanmerkingen een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van dit meetinstrument. Hartelijk dank daarvoor

!