Werving voor nieuwe panelleden (november 2019)

Aan het LISS panel doen ongeveer 5000 huishoudens mee. In de loop van de tijd zijn er huishoudens die niet langer kunnen of willen meedoen, en daardoor wordt het aantal huishoudens dat meedoet lager. Daarom zorgen we ervoor dat ongeveer elke twee jaar een 'bijwerving' wordt gehouden, zodat we uiteindelijk weer rond de 5000 huishoudens zitten. Op dit moment zijn we met een bijwerving bezig. De vorige was in 2017. 

Wat gebeurt er bij zo'n bijwerving?
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft voor een bestand gezorgd met adressen. Bij deze adressen zijn namen gezocht in de Basisregistratie Personen, zodat we de bewoners van het adres een persoonlijke brief kunnen sturen.  Daarna heeft een extern bureau hier weer telefoonnummers bij gezocht. Dit kan, omdat het bureau gebruikt maakt van openbare bronnen. Dat betekent dat u zelf dit nummer ergens hebt achtergelaten en toestemming hebt gegeven voor het doorverkopen ervan (dit kan al dan niet bewust zijn geweest, bv. omdat u op een website een vinkje juist niet 'aan' of 'uit' hebt gezet). Voor ongeveer 65% van het bestand dat we gebruiken voor de bijwerving is een telefoonnummer gevonden. Maar het kan natuurlijk zijn dat dit telefoonnummer niet meer klopt. 

Als we een huishouden uiteindelijk niet telefonisch kunnen bereiken (bv. omdat het telefoonnummer niet juist is, of we helemaal geen telefoonnummer hebben gevonden), dan worden deze adressen bezocht door enquêteurs van I&O Research, die namens ons het eerste contact legt (telefonisch of aan de deur) met de huishoudens die wij graag in het panel willen hebben. Als we iemand uit het huishouden te spreken krijgen, dan wordt een kort (ong. 10-12 minuten) interview afgenomen en wordt tot slot gevraagd of iemand panellid wil worden.

In het panel
Wil iemand meedoen, dan ontvangt hij/zij via e-mail en per brief inloggegegevens om via de website vragenlijsten in te vullen. Andere leden van het huishouden die 16 jaar of ouder zijn, mogen ook meedoen. De persoon waarmee we contact hebben gehad, krijgt ook een vragenlijst over het huishouden en kan daarin aangeven wie er allemaal wil meedoen uit het huishouden. Een huishoudlid is iemand die ten minste vier nachten op hetzelfde adres slaapt.

Voor de analyses van de onderzoeken is het belangrijk dat, ook als een huishoudlid niet wil meedoen aan het LISS panel, deze persoon tóch wordt geregistreerd als lid van het huishouden. Hoe er naar antwoorden wordt gekeken door onderzoekers, hangt ook af van de samenstelling van het huishouden. Stel dat iemand heeft opgegeven dat het inkomen van het huishouden 2500 euro netto is, dan maakt het wel wat uit of je hier alleen van moet rondkomen, of dat je ook een partner hebt en drie thuiswonende kinderen. Lijkt bij de een 2500 euro nog veel (of in ieder geval voldoende), dan is het voor een gezin om rond te komen toch wel weinig. Om geen verkeerde conclusies te trekken uit het onderzoek, is dit soort informatie daarom zeer belangrijk.

Samenstelling
Het LISS panel bestaat uit panelleden van 16 jaar of ouder. Op dit moment is ons oudste panellid 102 jaar.  Voor de bijwerving hebben we mensen gekozen die qua leeftijd, opleiding, inkomen, werksituatie, of type huishouden een bepaalde groep van de Nederlandstalige bevolking vertegenwoordigt, zodat we weten wat die groep mensen bezighoudt. 

Duur van de werving
De werving is eind oktober begonnen en zal tot en met eind maart 2020 duren.