Zoeken naar ander werk (mei 2021)

Is er meer of minder dan anders gezocht naar ander werk tijdens de corona pandemie? Dit onderzochten onderzoekers uit Duitsland die LISS panel data hebben gecombineerd met een speciaal voor hen afgenomen vragenlijst in juni 2020. Panelleden hebben aangegeven wel of niet op zoek te zijn naar (ander) werk en dit is vergeleken met het niveau van zoeken naar werk zoals dat mag worden verwacht op basis van het aantal werkenden en het aantal werklozen én met de schommelingen in de economische groei in de periode 2008-2019.

Het lijkt erop dat er verschil is in het zoeken naar werk tijdens de coronacrisis in 2020 en vóór de coronacrisis. Werklozen zoeken aanzienlijk minder naar werk dan je zou verwachten, terwijl het percentage werkenden dat zoekt naar ander werk aanzienlijk hoger is, zowel in verhouding met vóór de coronacrisis als met wat de onderzoekers hadden verwacht. Hoe komt dat nu?

Het lijkt er niet op dat factoren die met de corona te maken hebben hierop effect hebben, zoals bijvoorbeeld het risico geïnfecteerd te raken. Daar staat tegenover dat bepaalde aspecten met waarom het slechter gaat met de economie, zoals sector-specifieke beperkingen, een grote onzekerheid over wanneer de economie zich zal herstellen, en veranderingen die met het werk te maken hebben, mogelijk kunnen verklaren waarom werklozen niet zoeken naar werk en ook waarom er een afwijkend patroon te zien is tussen werkenden en werklozen. De onderzoeksresultaten kunnen belangrijke gevolgen voor beleid hebben. Het niet zoeken naar werk door werklozen tijdens de coronapandemie zou voor meer afstand tot de arbeidsmarkt kunnen zorgen. Deze gezondheidscrisis zal er ook nog zijn in 2021 waardoor werknemers langdurig getroffen worden en de arbeidsmarkt minder snel zal herstellen. Beleidsmakers zouden hierop moeten inspelen door bijvoorbeeld extra hulp te bieden bij het zoeken naar werk, omscholing, of andere voorbereidende maategelen te treffen voor de mensen die nu geen baan hebben zodat de arbeidsmarkt zich snel kan herstellen als de belemmeringen met betrekking tot de coronapandemie zijn opgeheven.

De lichte toename in het zoeken naar ander werk door werkenden, vooral bij degenen die te maken kregen met veranderingen in hun arbeidsomstandigheden veroorzaakt door de pandemie, vraagt om ondersteunende maatregelen om ervoor te zorgen dat er in bepaalde sectoren een herverdeling van werknemers plaatsvindt.

 

 

Bron:  Job search during a pandemic recession: Survey evidence from the Netherlands. door Maria Balgova, Simon Trenkle, Christian Zimpelmann, en Nico Pestel, IZA Institute of Labor Economics, Discussion Paper Series No. 14180, maart 2021.