Het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) kijkt naar de Tweede Kamerverkiezingen, naar de opvattingen en gedragingen van Nederlandse kiezers. Onder anderen LISS panelleden doen mee aan dit onderzoek. Uit een recent onderzoek blijkt dat een meerderheid van de kiezers met een migratieachtergrond (ongeveer 70%) zich onvoldoende vertegenwoordigd voelt in de Tweede Kamer.


Het Maatschappelijk Impact Team (MIT) zag aanleiding om de maatschappelijke gevolgen van long covid in beeld te brengen en hierover het kabinet te adviseren. Een groot deel van de mensen in Nederland die long covid hebben opgelopen (in totaal naar schatting 1,3 miljoen) heeft relatief milde klachten en herstelt daar vaak weer van. Maar een aantal mensen krijgt zodanige klachten dat zij ernstig beperkt worden in hun deelname aan de samenleving.


Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht, voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen die op 22 november worden gehouden, hoe het is gesteld met het vertrouwen in de politiek, wat Nederlanders verwachten van een nieuw kabinet en waar volgens hen meer of minder geld aan moet worden uitgegeven. Uit het onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de politiek nog steeds laag is.


De data die in het LISS panel worden verzameld, worden niet alleen gebruikt door de onderzoekers waarvoor wij de vragenlijst aan de LISS panelleden voorleggen, maar ook door onderzoekers die in ons LISS Data Archief de data zoeken die zij nodig hebben. Vrijwel alle data die in het LISS panel worden verzameld zijn in het archief te vinden. Zo kunnen onderzoekers hun eigen dataset maken met antwoorden op vragen uit verschillende vragenlijsten.


Veel consumenten nemen op verschillende momenten in hun leven belangrijke financiële beslissingen die gevolgen hebben voor de lange termijn. Denk aan het afsluiten van een hypotheek of levensverzekering. Als zo'n financiële beslissing niet zo goed mogelijk wordt genomen, kan dat grote gevolgen hebben voor het financiële en mentale welzijn van consumenten. Financieel adviseurs kunnen consumenten helpen bij het maken van keuzes.


Op dit moment ziet informatie van de overheid, zoals de overheidswebsites, e-mailberichten, social media berichten, en apps van de overheid er niet altijd hetzelfde uit. Dat maakt het lastig om te bepalen of informatie van de overheid is. Hier maken andere aanbieders, maar ook fraudeurs, gebruik van door bijvoorbeeld websites te maken die erg lijken op een overheidswebsite maar dat dus niet zijn.


Aan het LISS panel doen ongeveer 5000 huishoudens mee. In de loop van de tijd vallen er huishoudens uit die niet langer kunnen of willen meedoen. Daarom wordt ongeveer elke twee à drie jaar een 'bijwerving' gehouden, zodat we weer op 5000 huishoudens uitkomen. Eind september is weer zo'n bijwerving gestart. De vorige was in 2021.


Van de meeste stellen met twee inkomens uit werk zijn beide partners financieel onafhankelijk. Gemiddeld brengen vrouwen een kleiner deel (37%) van het gezamenlijke inkomen binnen. Die ongelijke inbreng vinden de meesten geen probleem. Dat blijkt uit het EMOP onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de inkomens van tweeverdieners uit maart/april 2022.


Ieder kwartaal wordt aan een steekproef van minimaal 1500 LISS panelleden van 18 jaar en ouder gevraagd om 15 vragen te beantwoorden voor De Nationale Monitor Geldzorgen.


Eén op de drie werkenden in Nederland wil meer uren werken als daar een hogere beloning tegenover staat. Mensen willen ook meer uren werken als hun werk leuker zou zijn, als thuiswerken makkelijker kan en als er minder zorg voor kinderen zou zijn. Eén op de tien is bereid meer te werken als de baas er simpelweg om zou vragen.


Pages