Welk type arbeidscontract is aantrekkelijk voor jongeren van 18-35 jaar? Dit werd aan de hand van een aantal voorbeelden in april-mei 2021 in het LISS panel gevraagd aan deze leeftijdsgroep. Er werden 1384 panelleden uitgenodigd, 1025 (74%) hiervan deden mee. Hoewel flexibiliteit de trend is, --ook in andere Europese landen--, blijkt dat deze leeftijdsgroep een tijdelijk contract van maximaal drie jaar of een contract op oproepbasis negatiever beoordeelt dan een vast contract.


Sinds de uitbraak van corona is het aantal jongvolwassenen met matige tot ernstige chronische angst- en depressieve klachten sterk toegenomen. In het jaar vóór de corona uitbraak had 16,7% van de 18-24 jarigen last van matig tot ernstige chronische angst- en depressieve klachten. Zij kampten met deze klachten in maart 2019, november 2019 en in maart 2020. In het jaar ná de corona uitbraak was dit toegenomen tot 21,4%. Omgerekend gaat het dan om ongeveer 73.000 jongvolwassenen meer.


Tijdens de coronapandemie in 2020 en 2021 lazen Nederlanders vaker dan in de periode 2017 en 2019. Het aandeel niet-lezers ging van ongeveer een derde naar ongeveer een kwart. Dit aandeel is stabiel gebleven in 2022, een jaar waarin er bijna geen coronamaatregelen meer waren. Hoe is het leesgedrag van Nederlanders ontwikkeld tussen 2017 en 2022? Het onderzoek is uitgevoerd door KVB Boekwerk (dat, als non-profitkennisinstituut, gebruik mag maken van LISS data) in samenwerking met Stichting Lezen en prof. dr.


De Nationale Monitor Geldzorgen onderzoekt hoe het financieel gaat met Nederlanders. Maken zij zich zorgen over geldzaken? Is er financiële stress? Is men financieel weerbaar?  Om dit te onderzoeken wordt het LISS panel gebruikt. Zo krijgt men zicht op schommelingen door actuele veranderingen in de omgeving van de Nederlanders (in hun eigen leven, in Nederland en in de wereld). De monitor is een initiatief van Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (Universiteit Leiden) en Wijzer in geldzaken.


Digitalisering wordt steeds belangrijker. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is in het LISS panel onderzoek gedaan naar digitale vaardigheden, met als doel in kaart te brengen welke doelgroepen tegen welke problemen aanlopen. Hierbij is gekeken naar zogenaamde 'kristische vaardigheden'.


Van juni t/m oktober 2022 deden 1097 LISS panelleden mee aan een vragenlijstonderzoek over euthanasie en hulp bij zelfdoding, en werden er 15 panelleden geïnterviewd over hun opvattingen over en ervaringen met dit onderwerp.


Het Nationaal Vrijheidsonderzoek (NVO) is een langlopend onderzoek dat sinds 2001 jaarlijks wordt uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.  Vanaf 2020 wordt het onderzoek uitgevoerd in het LISS panel. In februari hebben hieraan ruim 1200 personen meegedaan.


De ontwikkeling van digitale technologie brengt ook nieuwe mogelijkheden voor het doen van onderzoek. Zo kunnen grootschalige experimenten worden uitgevoerd in online panels. Er zijn natuurlijk nog wat hindernissen, maar uiteindelijk komen er door deze nieuwe vorm van dataverzameling ook nieuwe inzichten.


Het WK Volleybal Vrouwen 2022 (23 september tot en met 15 oktober) was het grootste indoorsportevenement dat ooit in Nederland is georganiseerd. Het werd gehouden in Arnhem, Apeldoorn en Rotterdam. Het organiseren van zo'n evenement is een hele klus. Maar heeft het organiseren van zo'n evenement ook een economische en maatschappelijke impact voor bijvoorbeeld deze steden of de regio?


In oktober 2022 verscheen op basis van het Lokaal Kiezersonderzoek al het rapport "De lokale niet-stemmer: Een analyse van de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022". Hierover hebben wij toen ook een bericht geplaatst op deze website.


Pages