Er zijn door de coronapandemie nauwelijks meer mentale problemen onder Nederlandse jongeren van 16 tot 20 jaar. Ernstige angst- en depressieklachten onder deze groep namen tussen 2012 en 2020 niet toe. Het aantal mensen met milde klachten nam wel aanzienlijk toe, maar er zijn geen aanwijzingen dat deze toename in het coronajaar sterker was dan in andere jaren. Ook is er geen extra toename gevonden van slaapproblemen, vermoeidheid en het gebruik van medicijnen tegen angst en depressieve klachten.


In augustus 2021 hebben wij u gevraagd wat u vindt van het meedoen aan het LISS panel. Van de 6.397 uitgenodigde panelleden hebben 4.967 panelleden (77,6%) deze vragenlijst ingevuld.  De vragenlijst was in drie categorieën onderverdeeld:


Iedereen weet dat bewegen goed is voor de gezondheid. Sporten is niet de enige manier van bewegen. Mensen bewegen meer dan ze zelf denken. Want ook bewegen tijdens normale activiteiten telt: zoals boodschappen doen, traplopen, stofzuigen of de auto wassen. Een beweegmeter kan deze informatie goed meten, beter dan een vragenlijst.


Volwassenen die tijdens de coronapandemie slachtoffer werden van fysieke agressie, ongevallen en serieuze bedreigingen, hebben vaker ernstige PTSS (posttraumatische stressstoornis) symptomen (28,1% versus 19,9%) en angst- en depressieve klachten (37,6% versus 26,4%) dan volwassenen die vóór deze pandemie hiervan slachtoffer werden. Zij kampen ook vaker met algemene psychische klachten (30,4% versus 18,8%) en een geringe zelfredzaamheid (19,0% versus 11,6%).


Het thema kinderopvang staat de laatste jaren flink in de belangstelling. Mede door de toeslagenaffaire en het leed dat ouders is aangedaan door fouten in het systeem. Het kinderopvangstelsel wordt nu ingrijpend veranderd. Het nieuwe kabinet Rutte heeft de ambitie om kinderopvang voor alle werkende ouders zo goed als gratis te maken en het toeslagensysteem af te schaffen.


Aan het LISS panel doen ongeveer 5000 huishoudens mee. In de loop van de tijd zijn er huishoudens die niet langer kunnen of willen meedoen, en daardoor wordt het aantal huishoudens dat meedoet lager. Daarom zorgen we ervoor dat ongeveer elke twee à drie jaar een 'bijwerving' wordt gehouden, zodat we uiteindelijk weer rond de 5000 huishoudens zitten. In februari start weer zo'n bijwerving. De vorige was in 2019.


Vanaf 2023 mogen pensioendeelnemers bij pensionering eenmalig (maximaal) 10% van hun opgebouwde pensioen­vermogen opnemen. In hoeverre speelt het vertrouwen in de beloftes van pensioenuitvoerders een rol bij de interesse om gebruik te maken van deze eenmalige uitkering?


Het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) wordt sinds 1971 georganiseerd door Stichting Kiezersonderzoek Nederland, een samenwerkingsverband tussen diverse Nederlandse universiteiten met medewerking van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Naar het rapport van dit onderzoek wordt over het algemeen ook reikhalzend uitgekeken door politieke partijen omdat het ze iets leert over het gedrag van mensen die zij proberen te bereiken.


Een meerderheid van de Nederlanders ziet wel iets in een burgerforum. Vooral meepraten op lokaal niveau krijgt steun. Dit blijkt uit het onderzoek 'Burgerfora en democratische vernieuwing' (BDV) uit juli van de Radboud Universiteit (RU) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onder LISS panelleden. In totaal kregen 2.134 panelleden de vragenlijst voorgelegd, waarvan 1.489 (70%) de vragenlijst volledig invulden.


Volwassen slachtoffers van agressie, ongevallen, diefstal en serieuze bedreigingen hebben belangrijk vaker psychische, lichamelijke, financiële en juridische problemen dan niet-slachtoffers. Ook kunnen slachtoffers met deze problemen moeilijker professionele hulp vinden of bekostigen dan niet-slachtoffers met dezelfde problemen. Slachtoffers hebben anderhalf tot twee keer zo veel moeite om de hulp te vinden of betalen. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Centerdata, het Fonds Slachtofferhulp,  en Tilburg University.


Pages