Van juni t/m oktober 2022 deden 1097 LISS panelleden mee aan een vragenlijstonderzoek over euthanasie en hulp bij zelfdoding, en werden er 15 panelleden geïnterviewd over hun opvattingen over en ervaringen met dit onderwerp.


Het Nationaal Vrijheidsonderzoek (NVO) is een langlopend onderzoek dat sinds 2001 jaarlijks wordt uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.  Vanaf 2020 wordt het onderzoek uitgevoerd in het LISS panel. In februari hebben hieraan ruim 1200 personen meegedaan.


De ontwikkeling van digitale technologie brengt ook nieuwe mogelijkheden voor het doen van onderzoek. Zo kunnen grootschalige experimenten worden uitgevoerd in online panels. Er zijn natuurlijk nog wat hindernissen, maar uiteindelijk komen er door deze nieuwe vorm van dataverzameling ook nieuwe inzichten.


Het WK Volleybal Vrouwen 2022 (23 september tot en met 15 oktober) was het grootste indoorsportevenement dat ooit in Nederland is georganiseerd. Het werd gehouden in Arnhem, Apeldoorn en Rotterdam. Het organiseren van zo'n evenement is een hele klus. Maar heeft het organiseren van zo'n evenement ook een economische en maatschappelijke impact voor bijvoorbeeld deze steden of de regio?


In oktober 2022 verscheen op basis van het Lokaal Kiezersonderzoek al het rapport "De lokale niet-stemmer: Een analyse van de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022". Hierover hebben wij toen ook een bericht geplaatst op deze website.


Elk jaar krijgt u tussen december en februari de vragenlijst 'Normen en Waarden' . Deze vragenlijst is in drieën gesplitst, en elke maand krijgt u een ander deel. Met name deel 3 waarin wordt gevraagd naar de (traditionele) rol van man en vrouw en de (tradionele) rol van vader en moeder zorgt elke keer weer voor nogal wat ophef. De vragen worden namelijk gesteld vanuit min of meer traditionele patronen.


Het LISS panel is gebaseerd op een traditionele kanssteekproef van huishoudens uit de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens (GBA)) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op die manier hebben alle burgers een gelijke kans om in de steekproef te worden opgenomen.


Het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in De Nederlandsche Bank (DNB) en in de nationale politiek is gedaald. Dit wordt mede veroorzaakt door de ongekend hoge inflatie in het afgelopen jaar. Opvallend genoeg zijn er meer mensen die het terugdringen van de inflatie als een taak van de nationale politiek zien dan van centrale banken. Aan dit onderzoek hebben LISS panelleden meegewerkt. 


Sommige mensen moeten meer betalen voor een verzekering dan andere mensen. Bij een overlijdensrisicoverzekering bijvoorbeeld kijkt de verzekeraar naar de kans dat een persoon eerder overlijdt. Als de verzekeraar voorspelt dat een persoon een grotere kans heeft (bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen), zit die persoon in een risicogroep en moet hij of zij meer betalen voor de verzekering. 


Zo’n 9 miljoen Nederlanders ontvangen toeslagen. Voor velen zijn ze een onmisbaar deel van het inkomen. Maar er zijn wel wat haken en ogen. Het systeem vraagt namelijk nogal wat van ontvangers en er is angst voor terugvorderingen aan het eind van het jaar.


Pages