Een meerderheid van de Nederlanders heeft geen weet van de belangrijkste problemen die spelen in de provincie of het waterschap. Dit blijkt uit het Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingenonderzoek 2020. De data voor dit onderzoek zijn in het najaar van 2020 in het LISS panel verzameld. Ruim 2600 panelleden hebben aan dit onderzoek meegedaan.


Een beetje laat in het jaar, maar misschien vindt u het nog leuk om iets te lezen over het Nationaal Vrijheidsonderzoek dat begin dit jaar (februari) is afgenomen in het LISS panel. De vragen over de Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag gingen over 4 en 5 mei 2020. Een groep LISS panelleden wordt ook de komende jaren gevolgd. Zij krijgen voor een deel steeds dezelfde vragen over 4 en 5 mei, maar er komen ook wisselende thema’s aan bod.


Panelleden beantwoorden de vragen door een antwoord te kiezen uit een lijst met antwoorden of, in het geval van een open vraag, een antwoord te typen in een antwoordveld. Zo krijgen onderzoekers en beleidsmakers data waarmee ze onderzoek kunnen doen.


De komende decennia staan in het teken van de overgang naar een duurzamere en klimaatneutrale samenleving. Dit brengt grote maatschappelijke veranderingen met zich mee waar uiteindelijk iedereen in Nederland mee te maken krijgt. Om te zorgen voor een situatie waarin de risico’s van klimaatverandering op een aanvaardbaar niveau blijven, wordt de overstap gemaakt van een energievoorziening op basis van de verbranding van (fossiele) grondstoffen naar een zero-emissie-energiesysteem.


Omdat er coronamaatregelen waren, hebben huishoudens extra gespaard. Maar huishoudens verwachten niet dat ze dit geld nu allemaal gaan besteden. De huishoudens willen bijvoorbeeld maar 14% van deze besparingen gebruiken voor consumptie. Dat is een uitkomst uit een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) in o.a. het LISS panel in juni. 


Tussen 19 oktober 2020 en 28 maart 2021 hebben onderzoekers van Tilburg University in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het LISS panel vier keer een vragenlijst afgenomen over de CoronaMelder app. De eerste keer was net na de lancering van de app op 10 oktober 2020. In januari 2021 hebben wij op deze website al een paar resultaten uit het eerste onderzoek aan u laten weten; zie het stukje 'De CoronaMelder app (januari 2021)'. De vierde keer  werd een vragenlijst afgenomen tussen 15 en 28 maart. In mei verscheen de eindrapportage van de onderzoekers. 


In opdracht van het Fonds Slachtofferhulp voert Centerdata een meerjarig onderzoek (de VICTIMS-studie) uit met als doel een diepgaand inzicht te krijgen in de wisselwerkingen tussen en patronen van slachtofferschap, sociale steun, zelfredzaamheid, PTSS-symptomen, problemen op onder meer financieel, werk, religieus en juridisch vlak, en gebruik van zorg. Het is het eerste meerjarige onderzoek in Nederland naar deze thema’s. Hiervoor wordt een aantal LISS panelleden jaarlijks ondervraagd.


In het Klimaatakkoord is de doelstelling opgenomen van een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Woningverduurzaming om zo energieneutraal mogelijk te worden, is daarbij een belangrijk instrument. En dat raakt vrijwel iedereen.
Een door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ontwikkelde vragenlijst werd aan 3480 LISS panelleden (18 jaar en ouder, één persoon per huishouden) voorgelegd. 2384 LISS panelleden (68,5%) hebben meegedaan, waarvan 1626 woningeigenaar zijn.


Het vertrouwen in financiële instellingen heeft het afgelopen jaar niet geleden onder de coronacrisis. Het vertrouwen in andere belangrijke maatschappelijke en economische spelers bleek niet immuun voor de crisis te zijn. Zo daalde het vertrouwen in de nationale politiek en grote technologiebedrijven. Het Nederlandse publiek maakt zich vooral zorgen over de impact van de coronacrisis op de economie. Dit blijkt uit DNB-onderzoek onder ruim 2500 huishoudens in maart van dit jaar.


Sinds december 2019 doen veel LISS panelleden elke maand mee aan een vragenlijst met enkele vragen over hun inflatieverwachting. Er wordt gevraagd naar wat zij denken dat de procentuele verandering in consumentenprijzen tijdens een periode van twaalf maanden zal zijn. Deze informatie wordt gevraagd voor de inflatie over een jaar, maar ook voor de inflatie over tien jaar. Zo kunnen korte én lange termijn inflatieverwachtingen worden gemeten.


Pages