Sinds 2001 doet het Nationaal Comité 4 en 5 mei in het Nationaal Vrijheidsonderzoek jaarlijks onderzoek naar het draagvlak voor de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag onder de Nederlandse bevolking. In het onderzoek dat in februari voor de derde keer in het LISS panel is afgenomen is er ook elk jaar een extra thema. Dit jaar is dat de kennis over historische gebeurtenissen en de beleving van vrijheid. Er werd uitgebreid gevraagd naar de kijk op de Nederlandse geschiedenis en de emoties die daarbij werden gevoeld.


In augustus 2021 hebben wij u gevraagd wat u vindt van het meedoen aan het LISS panel. Van de 6.397 uitgenodigde panelleden hebben 4.967 panelleden (77,6%) deze vragenlijst ingevuld.  De vragenlijst was in drie categorieën onderverdeeld:


Hoe kiezen consumenten hun zorgverzekering? Wat vinden ze belangrijk en waarvoor willen ze betalen? In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werd dit onderzocht. Consumenten bleken alle onderzochte verzekeringskenmerken belangrijk te vinden. Verrassend genoeg waren ze vaak zelfs bereid voor bepaalde kenmerken méér te betalen dan realistisch is. Dat roept nieuwe vragen op over de keuzes die consumenten maken bij het kiezen van een zorgverzekering. 


Er zijn door de coronapandemie nauwelijks meer mentale problemen onder Nederlandse jongeren van 16 tot 20 jaar. Ernstige angst- en depressieklachten onder deze groep namen tussen 2012 en 2020 niet toe. Het aantal mensen met milde klachten nam wel aanzienlijk toe, maar er zijn geen aanwijzingen dat deze toename in het coronajaar sterker was dan in andere jaren. Ook is er geen extra toename gevonden van slaapproblemen, vermoeidheid en het gebruik van medicijnen tegen angst en depressieve klachten.


In augustus 2021 hebben wij u gevraagd wat u vindt van het meedoen aan het LISS panel. Van de 6.397 uitgenodigde panelleden hebben 4.967 panelleden (77,6%) deze vragenlijst ingevuld.  De vragenlijst was in drie categorieën onderverdeeld:


Iedereen weet dat bewegen goed is voor de gezondheid. Sporten is niet de enige manier van bewegen. Mensen bewegen meer dan ze zelf denken. Want ook bewegen tijdens normale activiteiten telt: zoals boodschappen doen, traplopen, stofzuigen of de auto wassen. Een beweegmeter kan deze informatie goed meten, beter dan een vragenlijst.


Volwassenen die tijdens de coronapandemie slachtoffer werden van fysieke agressie, ongevallen en serieuze bedreigingen, hebben vaker ernstige PTSS (posttraumatische stressstoornis) symptomen (28,1% versus 19,9%) en angst- en depressieve klachten (37,6% versus 26,4%) dan volwassenen die vóór deze pandemie hiervan slachtoffer werden. Zij kampen ook vaker met algemene psychische klachten (30,4% versus 18,8%) en een geringe zelfredzaamheid (19,0% versus 11,6%).


Het thema kinderopvang staat de laatste jaren flink in de belangstelling. Mede door de toeslagenaffaire en het leed dat ouders is aangedaan door fouten in het systeem. Het kinderopvangstelsel wordt nu ingrijpend veranderd. Het nieuwe kabinet Rutte heeft de ambitie om kinderopvang voor alle werkende ouders zo goed als gratis te maken en het toeslagensysteem af te schaffen.


Aan het LISS panel doen ongeveer 5000 huishoudens mee. In de loop van de tijd zijn er huishoudens die niet langer kunnen of willen meedoen, en daardoor wordt het aantal huishoudens dat meedoet lager. Daarom zorgen we ervoor dat ongeveer elke twee à drie jaar een 'bijwerving' wordt gehouden, zodat we uiteindelijk weer rond de 5000 huishoudens zitten. In februari start weer zo'n bijwerving. De vorige was in 2019.


Vanaf 2023 mogen pensioendeelnemers bij pensionering eenmalig (maximaal) 10% van hun opgebouwde pensioen­vermogen opnemen. In hoeverre speelt het vertrouwen in de beloftes van pensioenuitvoerders een rol bij de interesse om gebruik te maken van deze eenmalige uitkering?


Pages