Het thema kinderopvang staat de laatste jaren flink in de belangstelling. Mede door de toeslagenaffaire en het leed dat ouders is aangedaan door fouten in het systeem. Het kinderopvangstelsel wordt nu ingrijpend veranderd. Het nieuwe kabinet Rutte heeft de ambitie om kinderopvang voor alle werkende ouders zo goed als gratis te maken en het toeslagensysteem af te schaffen.


Aan het LISS panel doen ongeveer 5000 huishoudens mee. In de loop van de tijd zijn er huishoudens die niet langer kunnen of willen meedoen, en daardoor wordt het aantal huishoudens dat meedoet lager. Daarom zorgen we ervoor dat ongeveer elke twee à drie jaar een 'bijwerving' wordt gehouden, zodat we uiteindelijk weer rond de 5000 huishoudens zitten. In februari start weer zo'n bijwerving. De vorige was in 2019.


Vanaf 2023 mogen pensioendeelnemers bij pensionering eenmalig (maximaal) 10% van hun opgebouwde pensioen­vermogen opnemen. In hoeverre speelt het vertrouwen in de beloftes van pensioenuitvoerders een rol bij de interesse om gebruik te maken van deze eenmalige uitkering?


Het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) wordt sinds 1971 georganiseerd door Stichting Kiezersonderzoek Nederland, een samenwerkingsverband tussen diverse Nederlandse universiteiten met medewerking van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Naar het rapport van dit onderzoek wordt over het algemeen ook reikhalzend uitgekeken door politieke partijen omdat het ze iets leert over het gedrag van mensen die zij proberen te bereiken.


Een meerderheid van de Nederlanders ziet wel iets in een burgerforum. Vooral meepraten op lokaal niveau krijgt steun. Dit blijkt uit het onderzoek 'Burgerfora en democratische vernieuwing' (BDV) uit juli van de Radboud Universiteit (RU) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onder LISS panelleden. In totaal kregen 2.134 panelleden de vragenlijst voorgelegd, waarvan 1.489 (70%) de vragenlijst volledig invulden.


Volwassen slachtoffers van agressie, ongevallen, diefstal en serieuze bedreigingen hebben belangrijk vaker psychische, lichamelijke, financiële en juridische problemen dan niet-slachtoffers. Ook kunnen slachtoffers met deze problemen moeilijker professionele hulp vinden of bekostigen dan niet-slachtoffers met dezelfde problemen. Slachtoffers hebben anderhalf tot twee keer zo veel moeite om de hulp te vinden of betalen. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Centerdata, het Fonds Slachtofferhulp,  en Tilburg University.


Een meerderheid van de Nederlanders heeft geen weet van de belangrijkste problemen die spelen in de provincie of het waterschap. Dit blijkt uit het Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingenonderzoek 2020. De data voor dit onderzoek zijn in het najaar van 2020 in het LISS panel verzameld. Ruim 2600 panelleden hebben aan dit onderzoek meegedaan.


Een beetje laat in het jaar, maar misschien vindt u het nog leuk om iets te lezen over het Nationaal Vrijheidsonderzoek dat begin dit jaar (februari) is afgenomen in het LISS panel. De vragen over de Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag gingen over 4 en 5 mei 2020. Een groep LISS panelleden wordt ook de komende jaren gevolgd. Zij krijgen voor een deel steeds dezelfde vragen over 4 en 5 mei, maar er komen ook wisselende thema’s aan bod.


Panelleden beantwoorden de vragen door een antwoord te kiezen uit een lijst met antwoorden of, in het geval van een open vraag, een antwoord te typen in een antwoordveld. Zo krijgen onderzoekers en beleidsmakers data waarmee ze onderzoek kunnen doen.


De komende decennia staan in het teken van de overgang naar een duurzamere en klimaatneutrale samenleving. Dit brengt grote maatschappelijke veranderingen met zich mee waar uiteindelijk iedereen in Nederland mee te maken krijgt. Om te zorgen voor een situatie waarin de risico’s van klimaatverandering op een aanvaardbaar niveau blijven, wordt de overstap gemaakt van een energievoorziening op basis van de verbranding van (fossiele) grondstoffen naar een zero-emissie-energiesysteem.


Pages