In het LISS panel werd, in opdracht van Milieu Centraal, door CentERdata onderzoek gedaan naar energielabels o.a. op huishoudelijke apparaten. Als in maart 2021 een nieuw energielabel op huishoudelijke apparaten komt, zijn we af van de verwarrende plussen. Het nieuwe energielabel is overzichtelijk: energieklasse A is het zuinigst.  Labels zoals A+, A++ en A+++ verdwijnen. Het onderzoek is in april 2020 uitgevoerd onder een steekproef van 881 LISS panelleden.


Sinds het uitbreken van de coronacrisis neemt 31 procent van de vaders meer zorgtaken op zich. Dit blijkt uit een gepubliceerd onderzoek van de Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit. Toch is de verdeling nog altijd verre van gelijk.


Wie moet er straks als eerste in aanmerking komen voor het coronavaccin? Onderzoek in het LISS panel laat zien dat de Nederlandse bevolking vooral verschil wil maken tussen mensen die zich wel of juist niet aan de coronamaatregelen houden. Ook het hebben van een gezond gewicht zou voorrang moeten geven tot het krijgen van een vaccin. Leeftijd en cruciale beroepen, factoren die vaak in de media terugkomen, blijken niet belangrijk.


Uit een in 2016 in Nederland en België uitgevoerd onderzoek over grensoverschrijdend gedrag in de sport bleek dat grensoverschrijdend gedrag in de georganiseerde sport vóór de leeftijd van 18 jaar voorkwam. NOC*NSF en het ministerie van VWS hebben naar aanleiding van deze resultaten in 2019 opnieuw een onderzoek laten uitvoeren voor Nederland.


Met gebruik van het LISS panel wordt ook onderzoek gedaan naar methodologie. Dat wil zeggen: er wordt gekeken naar methoden, naar procedures en werkwijzen. Onderzoekers uit binnen- en buitenland gebruiken ook hiervoor het LISS panel. Inzichten in de methoden waarop de data worden verzameld zijn net zo belangrijk als de resultaten van een onderzoek.


In juni hebben LISS panelleden in de vierde vragenlijst van het onderzoek “corona-uitbraak in Nederland” de vraag beantwoord hoe het vakantiegeld dit jaar zou worden besteed. Het vakantiegeld wordt meestal in mei uitgekeerd, maar het zag er toen al naar uit dat het niet zo vanzelfsprekend zou zijn dat we ook echt op vakantie konden gaan.  Ook kon het zijn dat door de uitbraak van het coronavirus de werknemer het vakantiegeld op dat moment niet of niet helemaal kon uitbetalen vanwege de financiële situatie waarin het bedrijf verkeerde.


In de periode september 2016–december 2018 deden wij met subsidie van Instituut Gak onderzoek gedaan naar de vraag hoe het met 50-plussers gaat die werkloos zijn geworden en wat er nodig is om hun (arbeids)situatie te verbeteren. Voor het onderzoek werd op een aantal manieren gebruik gemaakt van het LISS panel:


Elke twee jaar beschrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport de Balans van de Leefomgeving hoe het staat met de leefomgeving en het leefomgevingsbeleid in Nederland. Dit jaar is daaraan ‘de samenleving’ toegevoegd, met als onderzoeksvraag: Hoe staat het eigenlijk met de maatschappelijke betrokkenheid bij die leefomgeving en dat beleid?


Het percentage volwassenen met milde tot ernstige angst- en depressieve symptomen was tijdens de corona uitbraak in maart 2020 even hoog als in november 2019 (circa 17%), vier maanden vóór de uitbraak. Dat geldt ook voor het percentage mensen met weinig of geen emotionele sociale steun vanuit de eigen omgeving. Maar specifieke groepen zoals werkzoekenden en studenten hadden, anders dan in 2019, vaker ernstige angst- en depressieve symptomen dan werkenden. Eenzelfde patroon deed zich voor bij mensen met hartproblemen.


In april hebben wij ruim 1500 mensen gevraagd mee te doen aan de vragenlijst “Wat vindt u van de situatie in Nederland”. 1192 panelleden (77%) hebben de vragenlijst ingevuld. 80% van de panelleden vond de vragen duidelijk (3% vond dat niet) en 68% vond de vragenlijst interessant (6% vond dat niet). Het onderzoek maakt deel uit van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) dat door het Sociaal en Cultureel Planbureau op verzoek van de Voorlichtingsraad (VoRa) elk kwartaal wordt gedaan. Het onderzoek heeft de volgende doelstellingen:


Pages