Eind 2020 had ongeveer 17% van de volwassen bevolking milde tot ernstige angst- en depressieve gevoelens. Daarnaast had 6% ernstige angst- en depressieve gevoelens. 21% had regelmatig last van slaapproblemen en ruim 31% van vermoeidheid. Die percentages zijn ongeveer hetzelfde als die van eind 2018 en van eind 2019. Daarmee is aangetoond dat de mentale gezondheid van de volwassen Nederlandse bevolking als geheel behoorlijk stabiel is ondanks corona, en ook al kampt een deel van de bevolking met problemen die ze vlak vóór de corona-uitbraak niet hadden.


De LISS data kan ook door onderzoekers worden gebruikt voor een opiniestuk. Dat heeft onderzoeker Matthijs Rooduijn van de Universiteit van Amsterdam bijvoorbeeld gedaan in een blog op de website van SRV (Stuk Rood Vlees) op 18 februari jl.  Op deze website wordt, zoals de website het zelf stelt, politicologisch onderzoek gekoppeld aan de actualiteit.


Sinds de start van het LISS panel (november 2007) hebben meer dan 5000 personen data van het panel gebruikt voor onderzoek en het maken van beleid. Het kan zijn dat iemand de data voor maar één onderzoek gebruikt of juist voor meerdere onderzoeken over meerdere jaren.


Er is al langere tijd een verband tussen het hebben van een dochter en scheiding. Verschillende Amerikaanse studies vinden al sinds de jaren tachtig een sterk bewijs dat als een stel als eerste kind een dochter krijgt de kans groter wordt dat het stel zal scheiden dan wanneer het eerste kind een zoon is. De onderzoekers van deze studies veronderstelden dat dit kwam omdat er een 'voorkeur was voor een zoon', een fenomeen dat zich, in de meest extreme vorm, uit in selectieve abortus.


Na de coronacrisis verwachten werkenden gemiddeld 8 uur per week thuis te werken. Aan de ene kant is dat een verdubbeling ten opzichte van het aantal thuiswerkuren van vóór de coronacrisis, maar aan de andere kant verwachten werkenden ook na de coronacrisis het grootste deel van de werktijd op de werkplek te werken. Het onderzoek is uitgevoerd in december 2020 onder bijna 3000 LISS panelleden.


In juni 2020 heeft een aantal ouders uit het LISS panel meegedaan aan een onderzoek naar hun opvattingen over politiek. Ook hun kinderen (in de leeftijd van 15 t/m 19 jaar) werd gevraagd aan dit onderzoek mee te doen.  Het doel van het onderzoek--uitgevoerd voor onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Amsterdam--was om de opvattingen van de ouders en kinderen met elkaar te vergelijken.

Politieke kennis
Eerst werd de politieke kennis getest door drie vragen. 


In december hebben bijna 2200 LISS panelleden meegedaan aan de vragenlijsten 'producten kopen'. In deze korte vragenlijst werd gevraagd hoe vaak het huishouden, in vergelijking met andere huishoudens, in een supermarkt producten kocht als koffie en thee (bijvoorbeeld koffie, zwarte thee, groene thee);  boomgaard fruit (bijvoorbeeld appels, peren, kersen) of koekjes en snoep (bijvoorbeeld drop, stroopwafels, en chocoladekoekjes). En hoe dan over personen werd gedacht die het product vaker kochten dan het huishouden waar het LISS panellid deel van uitmaakt.


Sinds de uitbraak van het coronavirus is er in het LISS panel al veel informatie verzameld over de gevolgen van het virus voor de Nederlandse samenleving. In het najaar van 2020 lanceerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de CoronaMelder app. Het doel van deze app is om mensen die langere tijd in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met het coronavirus te waarschuwen en te adviseren. 


Volwassen Nederlanders zijn in de periode tussen november 2019 en de zomer van 2020 emotioneel eenzamer geworden (van 18% naar 25%).  De groep die zich eenzaam ging voelen (13% van de Nederlanders), kreeg meer angst- en depressieve symptomen (18% in november 2019 tegen 26% in juni 2020). Dit blijkt uit onderzoek van onder andere Fonds Slachtofferhulp en CentERdata dat is uitgevoerd onder ongeveer 4100 LISS panelleden van 18 jaar en ouder. De metingen vonden plaats in november 2019, maart 2020 en juni 2020.


Ondanks alle beperkingen die Nederlanders voelen door de coronacrisis, lijken de gevolgen voor hoe tevreden Nederlanders zijn met hun eigen leven beperkt. Nederlanders geven hun leven negen maanden na het begin van de coronacrisis gemiddeld nog steeds een hoog cijfer (7,2). Dat cijfer is net iets lager dan voor de crisis (7,3). Ook is het vertrouwen van Nederlanders in de politiek nog steeds hoger dan voor de coronacrisis.


Pages