De vragenlijst “over inflatie” (mei 2021)

Sinds december 2019 doen veel LISS panelleden elke maand mee aan een vragenlijst met enkele vragen over hun inflatieverwachting. Er wordt gevraagd naar wat zij denken dat de procentuele verandering in consumentenprijzen tijdens een periode van twaalf maanden zal zijn. Deze informatie wordt gevraagd voor de inflatie over een jaar, maar ook voor de inflatie over tien jaar. Zo kunnen korte én lange termijn inflatieverwachtingen worden gemeten.

Bijzondere vragenlijst
Deze vragenlijst is bijzonder omdat onderzoekers en beleidsmakers zich meestal richten op inflatieverwachtingen van experts en van financiële markten. Er is tot nu weinig informatie beschikbaar over de inflatieverwachtingen van gewone burgers. Maar deze zijn belangrijk omdat zij van invloed kunnen zijn op bestedingen en andere financiële beslissingen.
Dit onderzoek is ook uniek omdat het een reeks metingen over een langere periode oplevert, en daarom gaan we nog even door met deze vragenlijst. Onderzoekers uit verschillende landen hebben nu ook aangegeven dat zij consumenten in hun land vergelijkbare vragenlijsten willen voorleggen.

Niet makkelijk
Het is niet altijd makkelijk om de vragen te beantwoorden. Er wordt namelijk niet gevraagd naar feiten of meningen, maar naar verwachtingen die onzeker zijn en daarom ook bijna nooit precies zullen uitkomen. Ook als de vragen lastig te beantwoorden zijn, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen blijven meedoen aan deze vragenlijsten om betrouwbare analyses te kunnen doen. Alleen zo is het mogelijk voor onderzoekers om een goed beeld te krijgen voor de Nederlandse bevolking en ontwikkelingen over de tijd te volgen. We hopen dan ook dat LISS panelleden blijven meedoen tot eind van dit jaar.