Met de Nationale Monitor Geldzorgen volgen Wijzer in Geldzaken en het Knowledge Centre for Psychology and Economic Behaviour het financieel welzijn van Nederlanders. Hoe goed zijn mensen financieel voorbereid op morgen? Over welke geldzaken maken zij zich zorgen? En hoeveel financiële stress ervaren zij?


In opdracht van het Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) onderzocht hoe sport en bewegen bijdragen aan ons welzijn. De aanleiding voor dit onderzoek is de uitdaging waar sportorganisaties, beleidsmakers, wetenschappers en stakeholders voor staan: hoe zij de waarde van sport en beweging kunnen vergroten en weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de inzet van (publieke) middelen.


Driekwart van de Nederlanders is bezorgd over het klimaat en vindt dat er actie moet worden ondernomen om klimaatverandering tegen te gaan. Toch voelt slechts één op de twee Nederlanders zich persoonlijk verantwoordelijk en leiden klimaatzorgen nauwelijks tot duurzamer gedrag. Het laatste geldt vooral voor mensen met een hoog inkomen en een hbo- of wo-opleiding. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) dat is verschenen.


Terwijl vrijheid als steeds minder vanzelfsprekend wordt gezien, blijven de zorgen over oorlog toenemen. Dat blijkt uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek (NVO) 2024, een jaarlijks terugkerend onderzoek naar het draagvlak voor herdenken en vieren in Nederland.


De zorgen van Nederlanders over de energierekening zijn toegenomen. Waar in september 2023 24% zich zorgen maakte over de energierekening, ligt dat percentage in december 2023 op 27%. De zorgen over de zorgkosten, huishoudelijke uitgaven, woonlasten en vervoerkosten zijn gelijk gebleven ten opzichte van de voorgaande meting.


In 2023 zijn door De Nederlandsche Bank (DNB) aan o.a. LISS panelleden vragen gesteld over het beeld dat panelleden hebben over Artificial Intelligence (AI/kunstmatige intelligentie). De vragenlijst is tussen 13 en 28 maart 2023 voorgelegd aan 3.054 panelleden, 2.256 respondenten vulden de vragen volledig in (responspercentage 73,9%).


In ons land betalen samenwonende vrouwen vooral de huishoudelijke kosten, zoals boodschappen, en mannen de grotere uitgaven, zoals hypotheekaflossing en belastingen. Maar dat is aan het veranderen: bij jongere generaties zijn die verschillen aanzienlijk kleiner, blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB), dat is gehouden in november/december 2023. Aan het onderzoek deden zo'n 1400 LISS panelleden mee.


Van de 5.539 panelleden die de vragenlijst hebben ingevuld, geeft 7,2% van de panelleden aan in het laatste halfjaar één of enkele keren contact te hebben opgenomen met de helpdesk. Van de panelleden geven 6 (0,1%) personen aan het laatste halfjaar vrij vaak contact te hebben gehad. In totaal hebben 406 panelleden een of meerdere redenen gegeven voor het contact opnemen met de helpdesk:


De evaluatievragenlijst is in december 2023 afgenomen in het LISS panel. In de evaluatievragenlijst wordt de LISS panelleden gevraagd wat ze van hun deelname aan het LISS panel vinden. In totaal waren er 7.229 panelleden uitgenodigd, waarvan 5.480 panelleden (75,8%) de evaluatievragenlijst helemaal hebben ingevuld.  De evaluatievragenlijst wordt om de twee jaar aan de panelleden voorgelegd. 


In december 2021 zijn onder anderen 1657 LISS panelleden bevraagd over cryptovaluta. Ruim 1100 van hen (zo’n 70%) heeft de vragenlijst ingevuld. Deze maand is er een “working paper” uitgekomen over dit onderzoek. Een working paper is een artikel dat nog niet is gepubliceerd in een vaktijdschrift, maar waarmee de onderzoekers wel al graag naar buiten willen treden. U ziet dat tussen het verzamelen van de data en het uitkomen van een publicatie behoorlijk wat tijd kan zitten, in dit geval twee jaar.


Pages