Elk jaar krijgt u tussen december en februari de vragenlijst 'Normen en Waarden' . Deze vragenlijst is in drieën gesplitst, en elke maand krijgt u een ander deel. Met name deel 3 waarin wordt gevraagd naar de (traditionele) rol van man en vrouw en de (tradionele) rol van vader en moeder zorgt elke keer weer voor nogal wat ophef. De vragen worden namelijk gesteld vanuit min of meer traditionele patronen.


Het LISS panel is gebaseerd op een traditionele kanssteekproef van huishoudens uit de Basisregistratie Personen (BRP, voorheen Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens (GBA)) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op die manier hebben alle burgers een gelijke kans om in de steekproef te worden opgenomen.


Het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in De Nederlandsche Bank (DNB) en in de nationale politiek is gedaald. Dit wordt mede veroorzaakt door de ongekend hoge inflatie in het afgelopen jaar. Opvallend genoeg zijn er meer mensen die het terugdringen van de inflatie als een taak van de nationale politiek zien dan van centrale banken. Aan dit onderzoek hebben LISS panelleden meegewerkt. 


Sommige mensen moeten meer betalen voor een verzekering dan andere mensen. Bij een overlijdensrisicoverzekering bijvoorbeeld kijkt de verzekeraar naar de kans dat een persoon eerder overlijdt. Als de verzekeraar voorspelt dat een persoon een grotere kans heeft (bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen), zit die persoon in een risicogroep en moet hij of zij meer betalen voor de verzekering. 


Zo’n 9 miljoen Nederlanders ontvangen toeslagen. Voor velen zijn ze een onmisbaar deel van het inkomen. Maar er zijn wel wat haken en ogen. Het systeem vraagt namelijk nogal wat van ontvangers en er is angst voor terugvorderingen aan het eind van het jaar.


In oktober 2019 hebben onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Universiteit Utrecht een experiment uitgevoerd in het LISS panel om te kijken of mensen bereid zijn een foto te maken om zo informatie te delen in plaats van door het beantwoorden van vragen. Voor dat onderzoek waren 2700 LISS panelleden uitgenodigd, en 1753 (zo'n 65%) hebben hieraan meegedaan.


Het Sociaal en Cultureel Planbureau maakt voor het onderzoek Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) onder andere gebruik van het LISS panel. In juni 2022 is aanvullend hierop een aantal open vragen gesteld aan LISS panelleden. De gewone COB-meting viel namelijk net vóór het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de prijsstijgingen en grote onzekerheid over hoe de oorlog zich zou ontwikkelen. En ook grotendeels vóór de protesten tegen de stikstofplannen. In totaal hebben 1309 panelleden van 18 jaar en ouder meegedaan aan dit aanvullend onderzoek.


In oktober werd aan ongeveer 700 hypotheekbezitters en ongeveer 700 huurders uit het LISS panel gevraagd wat de stijgende energieprijzen voor hen betekenden. Een kwart van de huurders en bijna één op tien hypotheekbezitters met een variabel of binnenkort aflopend energiecontract verwacht problemen in 2023.


We leven in een roerige tijd. Er wordt gesproken over minder verbondenheid tussen burgers en over minder vertrouwen in de overheid. Voor het project ‘Verkenning sociale cohesie in 2050’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) willen onderzoekers weten waardoor de verbondenheid met en het vertrouwen in anderen wordt bepaald. Ze zijn daarin geïnteresseerd omdat ze willen weten of, en zo ja, waardoor dat in de toekomst verandert. 


Een deel van de mensen die kortgeleden is getroffen door geweld, ongeval of serieuze bedreiging kampt met psychische, sociale, juridische en financiële problemen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat deze problemen vaak al aanwezig waren vóór zij getroffen werden. Zo had ongeveer 80% van de slachtoffers met ernstige psychische klachten hier in de twee jaar daarvóór al mee te maken. Van de slachtoffers met een gebrek aan steun, was ook bij ongeveer 80% daarvan al sprake. Veel problemen na een kortgeleden ervaren trauma moeten dus eerder als chronische dan als nieuwe problemen worden beschouwd.


Pages