In 2023 zijn door De Nederlandsche Bank (DNB) aan o.a. LISS panelleden vragen gesteld over het beeld dat panelleden hebben over Artificial Intelligence (AI/kunstmatige intelligentie). De vragenlijst is tussen 13 en 28 maart 2023 voorgelegd aan 3.054 panelleden, 2.256 respondenten vulden de vragen volledig in (responspercentage 73,9%).


In ons land betalen samenwonende vrouwen vooral de huishoudelijke kosten, zoals boodschappen, en mannen de grotere uitgaven, zoals hypotheekaflossing en belastingen. Maar dat is aan het veranderen: bij jongere generaties zijn die verschillen aanzienlijk kleiner, blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB), dat is gehouden in november/december 2023. Aan het onderzoek deden zo'n 1400 LISS panelleden mee.


Van de 5.539 panelleden die de vragenlijst hebben ingevuld, geeft 7,2% van de panelleden aan in het laatste halfjaar één of enkele keren contact te hebben opgenomen met de helpdesk. Van de panelleden geven 6 (0,1%) personen aan het laatste halfjaar vrij vaak contact te hebben gehad. In totaal hebben 406 panelleden een of meerdere redenen gegeven voor het contact opnemen met de helpdesk:


De evaluatievragenlijst is in december 2023 afgenomen in het LISS panel. In de evaluatievragenlijst wordt de LISS panelleden gevraagd wat ze van hun deelname aan het LISS panel vinden. In totaal waren er 7.229 panelleden uitgenodigd, waarvan 5.480 panelleden (75,8%) de evaluatievragenlijst helemaal hebben ingevuld.  De evaluatievragenlijst wordt om de twee jaar aan de panelleden voorgelegd. 


In december 2021 zijn onder anderen 1657 LISS panelleden bevraagd over cryptovaluta. Ruim 1100 van hen (zo’n 70%) heeft de vragenlijst ingevuld. Deze maand is er een “working paper” uitgekomen over dit onderzoek. Een working paper is een artikel dat nog niet is gepubliceerd in een vaktijdschrift, maar waarmee de onderzoekers wel al graag naar buiten willen treden. U ziet dat tussen het verzamelen van de data en het uitkomen van een publicatie behoorlijk wat tijd kan zitten, in dit geval twee jaar.


Online worden vaak best gemakkelijk privégegevens aan derde partijen gegeven. Hoe zit dat bij het gebruik van betaalapps en financiële-informatieapps? Onderzoekers van De Nederlandsche Bank (DNB) hebben hiernaar gekeken. In november 2022 hebben onder anderen 1100 LISS panelleden aan dit onderzoek meegedaan.


Uit een eerste analyse van het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) blijkt dat de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen heeft geprofiteerd van kiezers die een paar weken eerder nog wilden stemmen op de BoerBurgerBeweging (BBB) of Nieuw Sociaal Contract (NSC), of het nog niet wisten. Sinds 1971 wordt het NKO in samenwerking met diverse universiteiten


Er is meer steun voor harde acties tegen de overheid bij mensen die weinig vertrouwen hebben in de politiek en vinden dat de politiek niet naar hen luistert. Bijna één op de vijf Nederlanders vindt zelfs dat de overheid zo slecht functioneert, dat het hele systeem maar het beste omvergeworpen kan worden. Maar dat mensen harde acties steunen, betekent niet dat ze ook zelf in actie komen. Dat doen de meeste mensen niet.


De afgelopen decennia maakte de overheid haar eigen rol steeds compacter. Door onder andere privatisering, decentralisering en bezuinigingen kregen andere partijen in de samenleving meer verantwoordelijkheid, waaronder burgers. Maar hoe zien burgers die verdeling van verantwoordelijkheden? Wat kunnen en willen zij op zich nemen en wat zou de overheid in hun ogen moeten doen?


Nederlanders maken zich meer zorgen over vervoerskosten en zorgkosten. Was dit voor de vervoerskosten in juni 2023 bij 16% het geval, nu is dat 21%. De zorgen over de zorgkosten steeg in diezelfde periode van 22% naar 26%. Dit blijkt uit de laatste meting (september) van De Nationale Monitor Geldzorgen.  Enkele andere resultaten zijn:


Pages