Aan het LISS panel doen ongeveer 5000 huishoudens mee. In de loop van de tijd vallen er huishoudens uit die niet langer kunnen of willen meedoen. Daarom wordt ongeveer elke twee à drie jaar een 'bijwerving' gehouden, zodat we weer op 5000 huishoudens uitkomen. Eind september is weer zo'n bijwerving gestart. De vorige was in 2021.


Van de meeste stellen met twee inkomens uit werk zijn beide partners financieel onafhankelijk. Gemiddeld brengen vrouwen een kleiner deel (37%) van het gezamenlijke inkomen binnen. Die ongelijke inbreng vinden de meesten geen probleem. Dat blijkt uit het EMOP onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de inkomens van tweeverdieners uit maart/april 2022.


Ieder kwartaal wordt aan een steekproef van minimaal 1500 LISS panelleden van 18 jaar en ouder gevraagd om 15 vragen te beantwoorden voor De Nationale Monitor Geldzorgen.


Eén op de drie werkenden in Nederland wil meer uren werken als daar een hogere beloning tegenover staat. Mensen willen ook meer uren werken als hun werk leuker zou zijn, als thuiswerken makkelijker kan en als er minder zorg voor kinderen zou zijn. Eén op de tien is bereid meer te werken als de baas er simpelweg om zou vragen.


Welk type arbeidscontract is aantrekkelijk voor jongeren van 18-35 jaar? Dit werd aan de hand van een aantal voorbeelden in april-mei 2021 in het LISS panel gevraagd aan deze leeftijdsgroep. Er werden 1384 panelleden uitgenodigd, 1025 (74%) hiervan deden mee. Hoewel flexibiliteit de trend is, --ook in andere Europese landen--, blijkt dat deze leeftijdsgroep een tijdelijk contract van maximaal drie jaar of een contract op oproepbasis negatiever beoordeelt dan een vast contract.


Sinds de uitbraak van corona is het aantal jongvolwassenen met matige tot ernstige chronische angst- en depressieve klachten sterk toegenomen. In het jaar vóór de corona uitbraak had 16,7% van de 18-24 jarigen last van matig tot ernstige chronische angst- en depressieve klachten. Zij kampten met deze klachten in maart 2019, november 2019 en in maart 2020. In het jaar ná de corona uitbraak was dit toegenomen tot 21,4%. Omgerekend gaat het dan om ongeveer 73.000 jongvolwassenen meer.


Tijdens de coronapandemie in 2020 en 2021 lazen Nederlanders vaker dan in de periode 2017 en 2019. Het aandeel niet-lezers ging van ongeveer een derde naar ongeveer een kwart. Dit aandeel is stabiel gebleven in 2022, een jaar waarin er bijna geen coronamaatregelen meer waren. Hoe is het leesgedrag van Nederlanders ontwikkeld tussen 2017 en 2022? Het onderzoek is uitgevoerd door KVB Boekwerk (dat, als non-profitkennisinstituut, gebruik mag maken van LISS data) in samenwerking met Stichting Lezen en prof. dr.


De Nationale Monitor Geldzorgen onderzoekt hoe het financieel gaat met Nederlanders. Maken zij zich zorgen over geldzaken? Is er financiële stress? Is men financieel weerbaar?  Om dit te onderzoeken wordt het LISS panel gebruikt. Zo krijgt men zicht op schommelingen door actuele veranderingen in de omgeving van de Nederlanders (in hun eigen leven, in Nederland en in de wereld). De monitor is een initiatief van Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag (Universiteit Leiden) en Wijzer in geldzaken.


Digitalisering wordt steeds belangrijker. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is in het LISS panel onderzoek gedaan naar digitale vaardigheden, met als doel in kaart te brengen welke doelgroepen tegen welke problemen aanlopen. Hierbij is gekeken naar zogenaamde 'kristische vaardigheden'.


Van juni t/m oktober 2022 deden 1097 LISS panelleden mee aan een vragenlijstonderzoek over euthanasie en hulp bij zelfdoding, en werden er 15 panelleden geïnterviewd over hun opvattingen over en ervaringen met dit onderwerp.


Pages