De evaluatievragenlijst is in december 2023 afgenomen in het LISS panel. In de evaluatievragenlijst wordt de LISS panelleden gevraagd wat ze van hun deelname aan het LISS panel vinden. In totaal waren er 7.229 panelleden uitgenodigd, waarvan 5.480 panelleden (75,8%) de evaluatievragenlijst helemaal hebben ingevuld.  De evaluatievragenlijst wordt om de twee jaar aan de panelleden voorgelegd. 


In december 2021 zijn onder anderen 1657 LISS panelleden bevraagd over cryptovaluta. Ruim 1100 van hen (zo’n 70%) heeft de vragenlijst ingevuld. Deze maand is er een “working paper” uitgekomen over dit onderzoek. Een working paper is een artikel dat nog niet is gepubliceerd in een vaktijdschrift, maar waarmee de onderzoekers wel al graag naar buiten willen treden. U ziet dat tussen het verzamelen van de data en het uitkomen van een publicatie behoorlijk wat tijd kan zitten, in dit geval twee jaar.


Online worden vaak best gemakkelijk privégegevens aan derde partijen gegeven. Hoe zit dat bij het gebruik van betaalapps en financiële-informatieapps? Onderzoekers van De Nederlandsche Bank (DNB) hebben hiernaar gekeken. In november 2022 hebben onder anderen 1100 LISS panelleden aan dit onderzoek meegedaan.


Uit een eerste analyse van het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) blijkt dat de PVV bij de Tweede Kamerverkiezingen heeft geprofiteerd van kiezers die een paar weken eerder nog wilden stemmen op de BoerBurgerBeweging (BBB) of Nieuw Sociaal Contract (NSC), of het nog niet wisten. Sinds 1971 wordt het NKO in samenwerking met diverse universiteiten


Er is meer steun voor harde acties tegen de overheid bij mensen die weinig vertrouwen hebben in de politiek en vinden dat de politiek niet naar hen luistert. Bijna één op de vijf Nederlanders vindt zelfs dat de overheid zo slecht functioneert, dat het hele systeem maar het beste omvergeworpen kan worden. Maar dat mensen harde acties steunen, betekent niet dat ze ook zelf in actie komen. Dat doen de meeste mensen niet.


De afgelopen decennia maakte de overheid haar eigen rol steeds compacter. Door onder andere privatisering, decentralisering en bezuinigingen kregen andere partijen in de samenleving meer verantwoordelijkheid, waaronder burgers. Maar hoe zien burgers die verdeling van verantwoordelijkheden? Wat kunnen en willen zij op zich nemen en wat zou de overheid in hun ogen moeten doen?


Nederlanders maken zich meer zorgen over vervoerskosten en zorgkosten. Was dit voor de vervoerskosten in juni 2023 bij 16% het geval, nu is dat 21%. De zorgen over de zorgkosten steeg in diezelfde periode van 22% naar 26%. Dit blijkt uit de laatste meting (september) van De Nationale Monitor Geldzorgen.  Enkele andere resultaten zijn:


Het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) kijkt naar de Tweede Kamerverkiezingen, naar de opvattingen en gedragingen van Nederlandse kiezers. Onder anderen LISS panelleden doen mee aan dit onderzoek. Uit een recent onderzoek blijkt dat een meerderheid van de kiezers met een migratieachtergrond (ongeveer 70%) zich onvoldoende vertegenwoordigd voelt in de Tweede Kamer.


Het Maatschappelijk Impact Team (MIT) zag aanleiding om de maatschappelijke gevolgen van long covid in beeld te brengen en hierover het kabinet te adviseren. Een groot deel van de mensen in Nederland die long covid hebben opgelopen (in totaal naar schatting 1,3 miljoen) heeft relatief milde klachten en herstelt daar vaak weer van. Maar een aantal mensen krijgt zodanige klachten dat zij ernstig beperkt worden in hun deelname aan de samenleving.


Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht, voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen die op 22 november worden gehouden, hoe het is gesteld met het vertrouwen in de politiek, wat Nederlanders verwachten van een nieuw kabinet en waar volgens hen meer of minder geld aan moet worden uitgegeven. Uit het onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de politiek nog steeds laag is.


Pages