LISS panel homepage

Hoe denken wij Nederlanders over ons werk? Sparen we nu meer of juist minder dan vroeger? Wat doen we aan sport? Hoe tevreden zijn we over de gezondheidszorg en het onderwijs? En: hoe denken we over het asielbeleid? Dit zijn vragen waar de wetenschap en overheid antwoorden op willen hebben. 

In het LISS panel verzamelen wij die antwoorden voor verschillende opdrachtgevers. Er worden allerlei dingen uit het dagelijks leven van de Nederlandse bevolking onderzocht voor onderzoekers van 
universiteiten, ministeries en publieke organisaties. De data worden ook kostenloos gedeeld met onderzoekers die de data willen gebruiken voor wetenschappelijk, maatschappelijk en beleidsrelevant onderzoek.

Het LISS panel bestaat uit ongeveer 5000 huishoudens, verspreid over heel Nederland. Huishoudens die kunnen meedoen aan het LISS panel worden door Centerdata en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgekozen. Je kunt je dus niet zélf aanmelden om mee te doen aan het LISS panel. Hoe iemand wordt benaderd voor dit panel, kunt u lezen op de pagina Veelgestelde vragen.

LISS staat voor Langlopende Internet Studies voor de Sociale  
wetenschappen. In het LISS panel zitten mensen uit alle lagen 
van de Nederlandse bevolking. 

Zij vullen via internet vragenlijsten in en werken zo mee aan 
deze onderzoeken.