Meningen over AI-gebruik in de financiële sector lopen uiteen (april 2024)

In 2023 zijn door De Nederlandsche Bank (DNB) aan o.a. LISS panelleden vragen gesteld over het beeld dat panelleden hebben over Artificial Intelligence (AI/kunstmatige intelligentie). De vragenlijst is tussen 13 en 28 maart 2023 voorgelegd aan 3.054 panelleden, 2.256 respondenten vulden de vragen volledig in (responspercentage 73,9%).

AI is wereldwijd bezig met een opmars in de financiële sector, ook in Nederland. Toch hebben maar weinig consumenten een goed beeld van in hoeverre hun bank, verzekeraar of pensioenfonds AI gebruikt. Daarnaast zijn consumenten kritischer over het gebruik van AI door financiële instellingen, dan over AI in het algemeen.

Uit het onderzoek blijkt dat de meningen over AI erg uiteen lopen. Een derde is in het algemeen positief over AI, 15% heeft een negatief beeld. De helft van de respondenten heeft nog niet echt een mening over AI of is neutraal, misschien mede omdat ze nog niet zo’n goed beeld hebben van wat AI nu precies inhoudt. Slechts vier op de tien mensen geven namelijk aan een (redelijk) goed beeld te hebben van wat AI is. Een kleine meerderheid van de respondenten heeft over het gebruik van AI door financiële instellingen nog geen mening of is neutraal. Een kwart is positief. Opvallend is dat de groep respondenten die negatief is over AI-gebruik door financiële instellingen (22%) groter is dan de groep die negatief is over AI in het algemeen (15%). Slechts een paar respondenten hebben een goed beeld van in hoeverre hun bank (6%), verzekeraar (5%) of pensioenfonds (4%) AI gebruikt.

Over de vraag of de voordelen of de risico’s van AI-gebruik door financiële instellingen groter zijn lopen de meningen uiteen: 28% denkt dat de voordelen groter zijn, terwijl 29% de risico’s groter vindt. De rest is neutraal of weet het niet. Een meerderheid (62%) van de mensen is positiever over AI-gebruik door financiële instellingen als er toezicht wordt gehouden.

Figuur: Wat vindt u van het gebruik van AI door financiële instellingen?

Afbeelding in deze tekst staat op p.32 van het rapport als Figuur 7.

Bronnen: De impact van AI op de financiële sector en het toezicht, rapport van DNB en AFM, april 2024; en nieuwsbericht DNB 9 april.